Bezpečnost potravin

Problém nedeklarovaných dusičnanů při aplikaci špenátového extraktu

Vydáno: 8. 2. 2007
Autor: pospisilova

Měla by se zpřísnit pravidla označování např. při přídavku špenátového extraktu do masných výrobků.

Na  jednání Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat v prosinci 2006 členské státy EU doporučily, aby např. použití špenátového extraktu za účelem dosažení technologického efektu (jako barviva, antioxidantu či konzervovadla) splňovalo obdobné požadavky, jaké jsou stanoveny pro použití aditiv. Při použití špenátových extraktů do masných produktů se totiž do výrobků dostává vysoké množství dusičnanů, a přitom podle údajů na obalech vyplývá, že do výrobku nebyla přidána konzervovadla či barviva (v souladu s dosud platnou legislativou). Komise o závěru jednání informovala Evropskou obchodní asociaci.