Bezpečnost potravin

Rizikové faktory – Archiv

Podkategorie

Články v kategorii

13. 7. 2007

Prezentace na první konferenci o ochraně a obraně potravin (USA, 2.–4. 11. 2005). Sborník prezentací.


1. 7. 2007

Z důvodu výskytu reziduí nitrofuranu, malachitové zeleně, genciánové violeti a fluorochinolonu.


27. 6. 2007

Alergie na kravské mléko (duben 2007) a přívod jódu stravou v ČR (červen 2007) patří k novinkám vydaným VVP.


26. 6. 2007

Podle organizace EFSA neplní funkci nezávislého kontrolního orgánu.


23. 6. 2007

Je k dispozici sborník prezentací z 13. společného zasedání, které se konalo 23.–25. května 2007.


23. 6. 2007

Podle zprávy Komise nejsou dodržovány požadavky na ozařování schválených potravin a na jejich označování. 4 % analyzovaných výrobků z trhu byla ozářena, aniž by to bylo na obalu uvedeno.


22. 6. 2007

Podle čínské studie se především u korýšů a měkkýšů nacházejí vysoká množství organochlorových pesticidů.


30. 5. 2007

Prozatímní výsledky ukazují, že nehrozí zdravotní riziko z melaminu obsaženého v živočišných krmivech. Stanovisko FDA.


27. 5. 2007

EFSA má během 10 pracovních dnů vypracovat vědecké stanovisko k přítomnosti melaminu v potravinách a krmivech.


23. 5. 2007

Seminář byl zaměřen na pravidla hygieny podle nového balíčku nařízení ES a na problematiku listerií.


18. 5. 2007

Nová publikace o ozařování potravin nakladatelství Blackwell Publishing Professional.


12. 5. 2007

Nizozemská databáze alergenů ALBA obsahuje seznam více než 170 alergenních složek. Dobrovolné rozšířené označování alergenů v souladu s nadací ECARF znamená serióznější přístup k alergikům.


1 96 97 98 99 100 101