Bezpečnost potravin

USA zakázaly dovoz mořských plodů z farem v Číně

Vydáno: 1. 7. 2007
Autor: pospisilova

Z důvodu výskytu reziduí nitrofuranu, malachitové zeleně, genciánové violeti a fluorochinolonu.

Úřad pro potraviny a léky v USA (US FDA) zadržel importy všech sumců, garnátů, bělic a úhořů z umělých chovů (farem) v Číně. Důvodem bylo to, že tyto produkty opakovaně obsahovaly “potenciálně nebezpečná rezidua”. Zadržování na hranicích se bude provádět tak dlouho, dokud se u zásilek produktů z akvakultury nepotvrdí, že neobsahují rezidua léků, které nejsou v USA schváleny.
Ve vzorcích, které FDA odebíral od října 2006 po květen 2007 se opakovaně zjistilo, že potraviny mořského původu produkované na farmách v Číně jsou kontaminované antimikrobiálními prostředky: nitrofuranem, malachitovou zelení, genciánovou violetí a fluorochinolonem. U prvních tří preparátů se zjistilo, že jde o karcinogeny. Použití fluorochinolonu u živočichů k potravinářským účelům může vést ke zvýšení rezistence vůči antibiotikům.
Žádnou z těchto látek není v USA povoleno používat při chovech mořských živočichů k potravinářským účelům. Použití nitrofuranu a malachitové zeleně při chovu vodních živočichů (v akvakultuře) rovněž zakázaly čínské úřady. Čínské oficiální úřady oznámily, že používání fluorochinolonů je při akvakultuře v Číně povoleno.
 
Zjištěné hladiny jsou velmi nízké, a proto FDA nebude stahovat produkty, které jsou již v USA na trhu. Rovněž neradí spotřebitelům, aby likvidovali nebo vraceli mořské plody, které již mají doma. FDA se však obává dlouhodobého příjmu a možnosti vytvoření antibiotické rezistence.
Další kontroly importu budou probíhat tak dlouho, dokud to bude zapotřebí. FDA umožní importy čínských potravin mořského původu z farem tehdy, až exportér implementuje kroky k zajištění toho, že produkty neobsahují zmíněné látky a poskytne dokumentaci, které potvrdí, že produkty neobsahují rezidua uvedených léků. Více informací je ve stanovisku FDA.
 
IFT (zpráva z 28. června 2007)