Bezpečnost potravin

Food Irradiation Research and Technology

Vydáno: 18. 5. 2007
Autor: pospisilova

Nová publikace o ozařování potravin nakladatelství Blackwell Publishing Professional.

Nakladatelství Blackwell Publishing Professional vydalo novou publikaci o ozařování potravin – Food Irradiation Research and Technology (ed. Ch. H. Sommers, Xuetong Fan, vyd. 2006, ISBN 9780813808826, 336 stran, 184.99 USD). Prospěšnost ozařování potravin byla potvrzena již i takovými organizacemi jako jsou WHO (Světová zdravotnická organizace) či Centrum pro kontrolu a prevenci chorob (CDCP, http://www.cdc.gov/) v USA. Proces ozařování byl schválen Americkou lékařskou společnost AMA, i Americkou dietetickou společností ADA. Dosud ale není zdravotní potenciál ozařování potravin doceněn řadou spotřebitelů a zástupců potravinářského průmyslu, kteří mají z ozařování strach, podněcovaný dezinformacemi některých skupin „ochránců spotřebitele“. Publikace Food Irradiation Research and Technology předkládá nejnovější vědecké a výzkumné poznatky předních odborníků z oblasti ozařování potravin, které jsou shrnuty do sedmnácti kapitol seskupených do tematických celků, konkrétně věnovaných:
* definování základních principů ozařování a pozitivních dopadů ozařování na lidské zdraví,
* popisu moderní technologie ozařování, detekční technologie a radiační dozimetrie,
* přehledu legislativních opatření týkajících se ozařování potravin a údajů o toxikologické bezpečnosti,
* informacím pro reprezentanty průmyslu a zdravotnických institucí o efektivních metodách určených pro edukaci spotřebitelů,
* přehledu aktuálních postupů a způsobů ozařování masa a drůbeže, ovoce, zeleniny a mořských produktů a používání ozařování jako způsob fytosanitárního ošetření.
Více informací na adrese