Bezpečnost potravin

Informace o melaminu

Vydáno: 6. 5. 2007
Autor: pospisilova

Výroba, vlastnosti, použití, metabolismus, toxicita. Kontaminace krmiv v USA melaminem.

Termín “melamin” je určen pro chemickou látku, avšak používá se také nesprávně k označení melaminové pryskyřice, plastu vyrobeného z melaminu polymerací. Melamin je nutné odlišovat od melaninu – pigmentu, který se nachází v kůži a ve vlasech.
 
Melamin je organická látka (1,3,5-triazin-2,4,6-triamin), která je jen málo rozpustná ve vodě. Jde o trimer kyanamidu a stejně jako kyanamid obsahuje 66 % hmotnostních dusíku, který se při spalování uvolňuje, a tak melamin působí jako inhibitor hoření.
Melamin je metabolit pesticidu cyromazin. Tvoří se v těle savců, kteří tento pesticid trávili. Uvádí se rovněž, že se cyromazin konvertuje na melamin v rostlinách.
 
* Syntéza melaminu:
z močoviny.
 
* Použití melaminu:
a) ve spojení s formaldehydem se z melaminu vyrábí melaminová pryskyřice (velmi trvanlivý polymer) a melaminová pěna, která se používá k čištění;
b) k výrobě hnojiv;
c) v Africe se používá při léčbě tzv. trypanosomiázy.
 
* Toxicita melaminu:
Dosud se ví málo o toxicitě melaminu pro člověka. Studie na zvířatech ukazují, že melamin může způsobovat ledvinové kameny, rakovinu a poškození reprodukce. Není znám případ akutní intoxikace člověka melaminem.