Bezpečnost potravin

Neoznačené ozařování potravin v EU

Vydáno: 23. 6. 2007
Autor: pospisilova

Podle zprávy Komise nejsou dodržovány požadavky na ozařování schválených potravin a na jejich označování. 4 % analyzovaných výrobků z trhu byla ozářena, aniž by to bylo na obalu uvedeno.

Podle zprávy o ozařování v r. 2005 (2007/C 122/03) publikované nedávno Evropskou komisí je situace s aplikací ozařování potravin a označování tohoto zákroku na obalu velmi neuspokojivá. Deset členských států provozuje ozařovny, přičemž jen osm z nich zaslalo údaje o kategoriích ošetřených výrobků, o jejich množství a o dávkách (Španělsko a Itálie nedodaly údaje). V 17 zemích se prováděly kontroly, při kterých se zjistilo, že v r. 2005 byly 4 % z výrobků na trhu ozářeny, aniž by to bylo na obalu uvedeno. Většina z těchto „ilegálních“ výrobků pochází z Asie. Problémem je i dodržování pravidel ozařování. Jen šest vzorků z 287 ozářených bylo v souladu s nařízením EU.
V celé Evropě je povoleno ozařování koření a bylin a některé země mají vlastní seznam kategorií potravin, které smějí být ozařovány. Pro všechny ozářené potraviny platí, že tato skutečnost musí být na obalu označena, ale často to není splněno.
V zemích jako Belgie a Německo je ozařováno mnoho produktů, které jsou exportovány do třetích zemí. Ve Velké Británii se potraviny neozařují.
Na trhu v ČR bylo zjištěno 8 ozářených výrobků, které nebyly správně označeny (2 vzorky koření, 3 vzorky bylinných čajů a tři doplňky stravy).
V Německu bylo nalezeno 6 vzorků mořských produktů, které byly ozářeny ale nebyly označeny, dále 9 rybích výrobků a 47 polévek a omáček. Také byly ozářeny a nebyly označeny dva vzorky sušených z hub, 8 čajů, 4 hotové pokrmy, 8 kořenících přípravků včetně kombinace se solí, 3 sušené pokrmy, 42 vzorků asijských snacků (těstoviny, pizza apod.) a 9 doplňků stravy. Celkem bylo v Německé spolkové republice analyzováno 3 798 výrobků a nalezeno 141 ozářených a neoznačených, tj. 3,6 %.
Finsko analyzovalo 274 vzorků, z nichž 5 % bylo ozářeno a neoznačeno. Byly mezi nimi byliny a koření, suplementy a další.
Ve Francii bylo analyzováno 86 vzorků, z nichž některé (koření a byliny) nebyly označeny.
Kontrola v členských zemích byla velmi nerovnoměrná, např. v Litvě bylo kontrolováno 12 vzorků, v Německu skoro 4 tisíce.

EU Food Law, 2007, č. 304, s. 8