Bezpečnost potravin

Archiv článků od roku 2003 do roku 2011

Podkategorie

Články v kategorii

8. 12. 2006

Evropská komise chválí Strategii rozvoje venkova České republiky


8. 12. 2006

Detektor ELISA společnosti HAV pracující na bázi stanovení obsahu charakteristického proteinu může určit přítomnost lupiny v mouce v množství menším než 0,25 mg/kg.


8. 12. 2006

Přehled výzkumných projektů řešených za pomoci grantů od GA ČR a MŠMT.


8. 12. 2006

Je k dispozici přehledová práce o sladidlech a příbuzných látkách z hlediska legislativy i vlastností.


8. 12. 2006

Nařízení 853/2004/ES nově definuje strojně separované maso, rozšiřuje možné způsoby jeho získávání, někdy připouští jeho použití do masných polotovarů.


8. 12. 2006

Informace pro uživatele, co všechno mohou nalézt na internetových stánkách IRZ.


8. 12. 2006

Sborník přednášek a posterů na  58. sjezdu asociací českých a slovenských chemických společností.


8. 12. 2006

Úplný text zprávy Institutu potravinářských technologů: současné vědecké poznatky o funkčních potravinách.


7. 12. 2006

Oleje z oregana a podobných zdrojů je možno používat v jedlých povlacích k likvidaci škodlivých mikroorganismů, způsobujících nemoci z potravin.


7. 12. 2006

Je poukázáno na možnost zjednodušení vedení systému HACCP v malých stravovacích zařízeních 


6. 12. 2006

Vyhláškou 514/2006 se mění vyhláška 54/2004, pokud jde o parametry čistoty pro žluť SY FCF a oxid titaničitý E 171.


6. 12. 2006

Výzkumná práce zaměřená na klasifikaci, charakterizaci a možnosti využití antifungálních proteinů rostlin.


1 4 5 6 7 8 494