Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe ČR 8. 12. 2006

Vydáno: 8. 12. 2006
Autor:

Evropská komise chválí Strategii rozvoje venkova České republiky

 
Při své dnešní schůzce s ministryní zemědělství Milenou Vicenovou se ředitel pro programy rozvoje venkova při Evropské komisi Antonis Constantinou pochvalně vyjádřil o české Národní strategii pro rozvoj venkova. Jde o jeden ze dvou klíčových dokumentů, které nám mají umožnit čerpat až 13 miliard korun ročně z prostředků EU v letech 2007- 2013. Při této příležitosti ředitel Constantinou předal ministryni Vicenové dopis, kde potvrzuje přijetí naší Národní strategie pro rozvoj venkova Evropskou komisí. V dopise je také doporučení, aby Česká republika vyčlenila více prostředků na vytváření nových pracovních míst na venkově. „Doporučení Evropské komise je v souladu i s mými prioritami. Mohu slíbit, že se budu snažit věnovat více peněz na tento účel,“ reagovala ministryně Vicenová.
 
 
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe