Bezpečnost potravin

HACCP nebo správná výrobní a hygienická praxe v malých stravovacích zařízeních

Vydáno: 7. 12. 2006
Autor:

Je poukázáno na možnost zjednodušení vedení systému HACCP v malých stravovacích zařízeních 

Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 53873 ; Vydáno : 7.12. 2006 – Agronavigátor ; Autor : Ing. Ctibor Perlín, CSc.
            Problematika zavádění HACCP, systému kritických a kontrolních bodů, je pro malá stravovací zařízení administrativním a odborným problémem. Nařízení ES 852/2004 situaci řeší tím, že umožňuje celý systém zjednodušit a tím přiblížit praxi. HACCP lze omezit na implementaci nezbytných hygienických požadavků na finální produkty, pro malé stravovací zařízení tedy na pokrmy. Měření v kritických bodech lze provádět občasně, záznamy lze omezit pouze na případy neshody s předepsanými parametry, ale s uvedením nápravných opatření. Limity není třeba charakterizovat pouze numerickou hodnotou, ale dají se nastavit i subjektivně (barva, vůně, konzistence). Základem veškerých hygienických standardů je dodržování osobní a provozní hygieny. Dobrými pomůckami pro dodržování dobré hygienické praxe jsou informační vývěsky a pravidelné školení personálu, existence hygienicko-sanitačního řádu, provozního řádu, přítomnost receptur a technologických postupů. Uvedené dokumenty mají přispět k řešení možných biologických (mikrobiálních), chemických (čisticí a desinfekční prostředky) a fyzikálních rizik v kuchyni.