Bezpečnost potravin

Polysacharidy II: struktura a biologické účinky

Vydáno: 8. 12. 2006
Autor:

Přehled výzkumných projektů řešených za pomoci grantů od GA ČR a MŠMT.

Dne 10. listopadu 2006 se uskutečnila v Praze pod patronátem České společnosti chemické konference Polysacharidy II: “Struktura a biologické účinky polysacharidů a jejich derivátů”, která byla pokračováním konference na stejné téma uspořádané v roce 2005. V příloze je přehled výzkumných prací, které s tímto tématem souvisejí a které získaly finanční podporu od MŠMT, grantových agentur (GA ČR nebo VEGA na Slovensku), popř. dalších subjektů. Vybrané práce byly prezentovány na zmíněné konferenci.

Příloha: Struktura a biologické účinky polysacharidů a jejich derivátů

Chem. Listy 100, 2006, č. 9, s. 839–854

Pozn.: Polysacharidy 2005