Bezpečnost potravin

Chemie potravin a biotechnologie

Vydáno: 8. 12. 2006
Autor:

Sborník přednášek a posterů na  58. sjezdu asociací českých a slovenských chemických společností.

Ve dnech 4.–7. září 2006 se uskutečnil v Ústí nad Labem 58. sjezd asociací českých a slovenských chemických společností. Sjezd probíhal celkem v osmi sekcích:
1. Analytická a fyzikální chemie
2. Anorganická a materiálová chemie
3. Organická a farmaceutická  chemie
4. Petrochemie a polymery
5. Výuka, informatika a historie chemie
6. Chemie životního prostředí
7. Chemie potravin a biotechnologie
8. Průmyslová chemie – CHEMPROGRESS

V sekci 7 byly prezentovány práce, které vznikly za podpory grantů od MŠMT, GA ČR, VEGA (GA SR) v oblasti potravinářské a biotechnologické. Sborník abstraktů přednášek a posterů z uvedeného symposia je vydán jako speciální číslo časopisu Chemické Listy 100, 2006, č. 8. Příspěvky ze sekce 7 jsou k dispozici v příloze 1 (přednášky) a v příloze 2 (postery).

Příloha 1: Chemie potravin a biotechnologie (přednášky)
Příloha 2: Chemie potravin a biotechnologie (postery)

Chem. Listy 100, 2006, č. 8, s. 723–741