Bezpečnost potravin

Funkční potraviny: možnosti a požadavky

Vydáno: 8. 12. 2006
Autor:

Úplný text zprávy Institutu potravinářských technologů: současné vědecké poznatky o funkčních potravinách.

Funkční potraviny: možnosti a požadavky

Institut potravinářských technologů (IFT) v USA si je vědom obrovských pozitivních účinků funkčních potravin na zdraví konzumentů, a proto sestavil panel expertů, jejichž úkolem bylo zhodnotit dostupné vědecké informace týkající se vývoje v oblasti funkčních potravin.
Zpráva panelu byla nejprve uveřejněna na tiskové konferenci ve Washingtonu, D.C. dne 24. března 2005. Nově ji IFT uveřejnil na svých internetových stránkách.

Zpráva pod názvem “Functional Foods: Opportunities and Challenges” je rozdělena do následujících devíti sekcí:
1. Definice
2. Úvod
3. Potraviny a geny
4. Současné legislativní standardy
5. Vědecké standardy
6. Politická omezení
7. Uvádění funkčních potravin a trh
8. Úloha vědy
9. Závěry
Literatura
Příloha A
Příloha B
Příloha C
Příloha D

Zpráva jako celek je k dispozici v příloze.

Příloha: Functional Foods: Opportunities and Challenges (pdf, 424 kB)

IFT (zpráva z 5. 12. 2006)