Bezpečnost potravin

Aktuality legislativa

Články v kategorii

5. 5. 2011

Vyhláškou 115/2011 Sb. se s účinností od 1. května 2011 podstatně mění vyhláška 335/1997 o nealkoholických nápojích, ovocných a ostatních vínech, pivu, lihu, lihovinách, octu a droždí.


29. 4. 2011

Vyhláška 111/2011 Sb. mění s účinností od 1. května 2011 vyhlášku 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy.


18. 4. 2011

Online přístup k nejdůležitějším předpisům.


18. 4. 2011

Seznam stanovišť, kde se provádí veterinární kontrola živých zvířat a živočišných výrobků při vstupu ze třetích zemí do EU.


6. 4. 2011

Nařízení 234/2011/ES, kterým se provádí nařízení 1331/2008/ES, stanovuje pravidla přídatných látek, enzymů a látek určených k aromatizaci potravin.


1 40 41 42