Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – duben 2011

Vydáno: 9. 5. 2011
Autor: Mgr. Jana Beránková

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů ES, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku ES.
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2011&month=4 

1. HYGIENA, BEZPEČNOST

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2011/215/ES, kterým se provádí směrnice 97/78/ES, pokud jde o překládku dovážených zásilek produktů určených k dovozu do Unie nebo třetích zemí na prvním dosaženém stanovišti hraniční kontroly (oznámeno pod číslem K(2011) 2067)
OJ L 90, 06.04.2011, s.50
Prováděcí nařízení 342/2011/ES, kterým se mění příloha II nařízení 206/2010/ES, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení
OJ L 96, 09.04.2011, s.10
Nařízení 362/2011/ES, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/ES o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku monepantel
OJ L 100, 14.04.2011, s.26
Nařízení 363/2011/ES, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/ES o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku isoeugenol
OJ L 100, 14.04.2011, s.28

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí směrnice 2011/39/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky fenazaquinu a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES
OJ L 2011, 12.04.2011, s.30
Prováděcí směrnice 2011/40/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky sintofen a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES
OJ L 97, 12.04.2011, s.34
Prováděcí směrnice 2011/41/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky dithianon a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES
OJ L 97, 12.04.2011, s.38
Prováděcí směrnice 2011/42/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky flutriafol a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES
OJ L 97, 12.04.2011, s.42
Prováděcí rozhodnutí 2011/234/ES o nezařazení dichlobenilu do přílohy I směrnice 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2011) 2437)
OJ L 98, 13.04.2011, s.14
Prováděcí směrnice 2011/43/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky polysulfidu vápenatého a kterou se mění rozhodnutí 2008/941/ES
OJ L 100, 14.04.2011, s.39
Prováděcí směrnice 2011/44/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky azadirachtinu a kterou se mění rozhodnutí 2008/941/ES
OJ L 100, 14.04.2011, s.43
Prováděcí směrnice 2011/45/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky diklofopu a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES
OJ L 100, 14.04.2011, s.47
Prováděcí směrnice 2011/46/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky hexythiazox a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES
OJ L 101, 15.04.2011, s.20
Prováděcí směrnice 2011/47/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky síranu hlinitého a kterou se mění rozhodnutí 2008/941/ES
OJ L 102, 16.04.2011, s.24
Prováděcí směrnice 2011/48/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky bromadiolonu a kterou se mění rozhodnutí 2008/941/ES
OJ L 102, 16.04.2011, s.28
Prováděcí směrnice 2011/49/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky pencykuronu a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES
OJ L 103, 19.04.2011, s.109
Prováděcí směrnice 2011/50/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky karbetamidu a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES
OJ L 104, 20.04.2011, s.41
Prováděcí směrnice 2011/52/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky karboxinu a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES
OJ L 105, 21.04.2011, s.19
Prováděcí směrnice 2011/53/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky dazometu a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES
OJ L 105, 21.04.2011, s.24
Prováděcí směrnice 2011/54/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky metaldehydu a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES
OJ L 105, 21.04.2011, s.28
Prováděcí směrnice 2011/55/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky paklobutrazolu a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES
OJ L 106, 27.04.2011, s.5
Prováděcí rozhodnutí 2011/252/ES, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky kyselinu askorbovou, ipkonazol, spiromesifen, topramezon a Pseudomonas sp. kmen DSMZ 13134 (oznámeno pod číslem K(2011) 2668)
OJ L 106, 27.04.2011, s.11
Prováděcí rozhodnutí 2011/253/ES, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení látek metobromuron, kyselina S-abscisová, Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747, Bacillus pumilus QST 2808 a Streptomyces lydicus WYEC 108 do přílohy I směrnice 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2011) 2675)
OJ L 106, 27.04.2011, s.13
Prováděcí směrnice 2011/56/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky cyprokonazolu a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES
OJ L 108, 28.04.2011, s.30
Prováděcí směrnice 2011/57/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky fluometuronu a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES
OJ L 108, 28.04.2011, s.34
Prováděcí rozhodnutí 2011/262/ES o nezařazení propisochloru do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o změně rozhodnutí 2008/941/ES (oznámeno pod číslem K(2011) 2726)
OJ L 111, 30.04.2011, s.19

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING
Nařízení 310/2011/ES, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro aldikarb, bromopropylát, chlorfenvinfos, endosulfan, EPTC, ethion, fenthion, fomesafen, methabenzthiazuron, methidathion, simazin, tetradifon a triforin v některých produktech nebo na jejich povrchu
OJ L 86, 01.04.2011, s.1
Nařízení 408/2011/ES, kterým se provádí nařízení 1185/2009/ES o statistice pesticidů, pokud jde o formát pro předávání údajů
OJ L 108, 28.04.2011, s.21

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Nařízení 335/2011/ES, kterým se mění nařízení 1091/2009/ES, pokud jde o minimální obsah přípravku enzymu endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei (MUCL 49755) a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma reesei (MUCL 49754) jako doplňkové látky přidané do krmiv pro výkrm kuřat
OJ L 94, 08.04.2011, s.14
Nařízení 336/2011/ES, kterým se mění nařízení 1292/2008/ES, pokud jde o používání doplňkové látky Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 v krmivech obsahujících diclazuril, monensin sodný a nikarbazin 
OJ L 94, 08.04.2011, s.17
Nařízení 337/2011/ES o povolení přípravku enzymu endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,3(4)-beta-glukanázy jako doplňkové látky pro drůbež, selata po odstavu a výkrm prasat (držitel povolení Danisco Animal Nutrition)
OJ L 94, 08.04.2011, s.19
Prováděcí nařízení 361/2011/ES o povolení Enterococcus faecium NCIMB 10415 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení DSM Nutritional products Ltd zastoupený společností DSM Nutritional Products Sp. z o.o) a o změně nařízení 943/2005/ES
OJ L 100, 14.04.2011, s.22
Prováděcí nařízení 371/2011/ES o povolení sodné soli dimethylglycinu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Taminco N.V.)
OJ L 102, 16.04.2011, s.6
Prováděcí nařízení 373/2011/ES o povolení přípravku Clostridium butyricum FERM-BP 2789 jako doplňkové látky pro menšinové druhy ptactva, s výjimkou nosnic, odstavená selata a menšinové druhy prasat (odstavených) a o změně nařízení 903/2009/ES (držitel povolení Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., zastoupený společností Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)
OJ L 102, 16.04.2011, s.10
Prováděcí nařízení 388/2011/ES o povolení maduramicinu amonného alfa jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Alpharma (Belgium) BVBA) a o změně nařízení 2430/1999/ES
OJ L 104, 20.04.2011, s.3
Prováděcí nařízení 389/2011/ES o povolení použití přípravku enzymů endo-1,4-beta-xylanázy, subtilisinu a alfa-amylázy jako doplňkové látky pro nosnice (držitel povolení Danisco Animal Nutrition)
OJ L 104, 20.04.2011, s.7
Prováděcí nařízení 406/2011/ES, kterým se mění nařízení 2380/2001/ES, pokud jde o složení doplňkové látky maduramicin amonný alfa
OJ L 108, 28.04.2011, s.11

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Nařízení 420/2011/ES, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách
OJ L 111, 30.04.2011, s.3

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY
Prováděcí nařízení 351/2011/ES, o změně nařízení 297/2011/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima
OJ L 97, 12.04.2011, s.20
Oprava prováděcího nařízení 351/2011/ES, o změně nařízení 297/2011/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima
OJ L 98, 13.04.2011, s.16

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Prováděcí nařízení 321/2011/ES, kterým se mění nařízení 10/2011/ES, pokud jde o omezení používání bisfenolu A v plastových kojeneckých láhvích
OJ L 87, 02.04.2011, s.1

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 344/2011/ES, kterým se mění nařízení 889/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu
OJ L 96, 09.04.2011, s.15

15. GMO A „NOVEL FOODS“

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 2011/216/ES Společného výboru pro zemědělství zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty č. 1/2011 ze dne 31. března 2011 o změně přílohy 3 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty
OJ L 90, 06.04.2011, s.53
Rozhodnutí 2011/248/ES o podpisu Dohody ve formě výměny dopisů mezi EU na jedné straně a palestinskou samosprávou Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy na straně druhé týkající se další liberalizace v oblasti obchodu se zemědělskými produkty, zpracovanými zemědělskými produkty, rybami a produkty rybolovu, kterou se mění Evropsko-středomořská prozatímní dohoda o přidružení týkající se obchodu a spolupráce mezi ES na jedné straně a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy na straně druhé, jménem Unie
OJ L 104, 20.04.2011, s.2

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ MASO  A VEJCE
Rozhodnutí 2011/214/ES, kterým se mění přílohy II až IV směrnice 2009/158/ES o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2011) 2068)
OJ L 90, 06.04.2011, s.27

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 304/2011/ES ze dne 9. března 2011, kterým se mění nařízení 708/2007/ES o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře
OJ L 88, 04.04.2011, s.1
Nařízení 350/2011/ES, kterým se mění nařízení 1251/2008/ES, pokud jde o požadavky pro uvádění na trh v případě zásilek ústřic obrovských určených pro členské státy nebo jejich části, kde existují vnitrostátní opatření týkající se nákazy Ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) schválená rozhodnutím 2010/221/ES
OJ L 97, 12.04.2011, s.9
Prováděcí nařízení 404/2011/ES ze dne 8. dubna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1224/2009/ES o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky
OJ L 112, 30.04.2011, s.1

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 356/2011/ES, kterým se mění nařízení 447/2010/ES o zahájení prodeje sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení
OJ L 98, 13.04.2011, s.8
Prováděcí nařízení 409/2011/ES, kterým se mění nařízení 619/2008/ES, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých mléčných výrobků
OJ L 108, 28.04.2011, s.23

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Rozhodnutí 2011/194/ES ze dne 7. března 2011 o uzavření Ženevské dohody mezi Evropskou unií a Brazílií, Kolumbií, Kostarikou, Ekvádorem, Guatemalou, Hondurasem, Mexikem, Nikaraguou, Panamou, Peru a Venezuelou o obchodu s banány a Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obchodu s banány
OJ L 88, 04.04.2011, s.66

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Rozhodnutí 2011/224/ES o postoji, který má zaujmout Evropská unie v Mezinárodní radě pro obiloviny k prodloužení platnosti Úmluvy o obchodu s obilovinami z roku 1995
OJ L 94, 08.04.2011, s.28

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2011/223/ES o postoji, který má zaujmout Evropská unie v Mezinárodní radě pro cukr k prodloužení platnosti Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992
OJ L 94, 08.04.2011, s.1
Prováděcí nařízení 372/2011/ES, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a isoglukózy nepodléhajících kvótám do konce hospodářského roku 2011/12
OJ L 102, 16.04.2011, s.8
Prováděcí nařízení 380/2011/ES o otevření celní kvóty pro určité množství průmyslového cukru pro hospodářský rok 2011/12
OJ L 103, 19.04.2011, s.4
Prováděcí nařízení 381/2011/ES, kterým se stanoví odchylka od nařízení 967/2006/ES, pokud jde o lhůty pro sdělování množství cukru převedených z hospodářského roku 2010/11
OJ L 103, 19.04.2011, s.5

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

29. KOSMETIKA

30. TABÁKOVÉ VÝROBKY

Úřední věstník ES, 1. až 30. 4. 2011