Bezpečnost potravin

Prováděcí nařízení k nařízením o přídatných látkách

Vydáno: 6. 4. 2011
Autor: Ing. Suková

Nařízení 234/2011/ES, kterým se provádí nařízení 1331/2008/ES, stanovuje pravidla přídatných látek, enzymů a látek určených k aromatizaci potravin.

Nařízení  1331/2008/ES stanovilo procedurální podmínky, jimiž se řídí aktualizace seznamů látek, jejichž uvádění na trh v Unii je povoleno na základě nařízení 1333/2008/ES (o potravinářských přídatných látkách), 1332/2008/ES (o potravinářských enzymech ) a 1334/2008/ES (o aromatech). Povinností Komise bylo přijmout prováděcí pravidla, která se týkají obsahu, vypracování a podání žádostí o aktualizaci seznamů, způsobů kontroly platnosti žádosti a druhu informací, které by měly být uvedeny ve stanovisku EFSA. (Toxikologické zkoušky musí být prováděny v souladu se směrnicí 2004/10/ES obsahující zásady správné laboratorní praxe a ověřování jejich používání při zkouškách chemických látek.)
Tato pravidla jsou přijata prováděcím nařízením 234/2011/ES, kterým se provádí nařízení 1331/2008/ES, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin.
Příloha obsahuje „Vzor průvodního dopisu k žádosti o potravinářské přídatné látky“.

Úřední věstník ES,  L 64, 11.03.2011, s.15