Bezpečnost potravin

Stanoviště hraniční veterinární kontroly v EU

Vydáno: 18. 4. 2011
Autor:

Seznam stanovišť, kde se provádí veterinární kontrola živých zvířat a živočišných výrobků při vstupu ze třetích zemí do EU.

Seznam schválených stanovišť pro provádění hraniční veterinární kontroly (BIP) je uveden v rozhodnutí Komise 2009/821/ES z 28.9.2009. Tento seznam se v průběhu roku 3–4krát aktualizuje.
V současné době existuje v EU asi 300 BIP. Poslední dodatky k oficiálnímu seznamu jsou uvedeny v rozhodnutí Komise 2011/93/EU z 10.2.2011..
Seznam BIP na Islandu a v Norsku je uveden v rozhodnutí dozorového orgánu EFTA č. 8/11/COL z 26.1.2011.