Bezpečnost potravin

Novela české vyhlášky o označování potravin

Vydáno: 6. 5. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Vyhláška 117/2011 Sb. mění s účinností od 1. srpna 2011 vyhlášku 113/2005 o označování.

Novelou 117/2011 Sb. jsou ve vyhlášce 113/2005 Sb. o označování potravin aktualizovány odkazy na související předpisy EU a ČR, k jejichž změně došlo od poslední aktualizace v r. 2008. Jedná se především o odkazy na nařízení EU o přídatných látkách, enzymech a aromatech. V souvislosti s tím dochází k určitým změnám formulací a změnám termínů, které se uvádějí na výrobcích (např. „aromata“ místo „látky určené k aromatizaci“).

Vkládá se ustanovení (§ 3 odst 6) týkající se označení v případě možné nesrozumitelnosti a zaměnitelnosti povahy potraviny.

Upřesňuje se definice termínu „maso“ uváděná na masných výrobcích, upřesňuje (Příloha 2).

Vyhláška nabývá účinnosti 1. srpna, ale potraviny vyrobené a označené před tímto dnem, které nevyhovují požadavkům, se posuzují podle dosavadních právních předpisů a mohou být uváděny do oběhu po dobu 6 měsíců od data nabytí účinnosti této vyhlášky a prodávány do vyprodání zásob.

Úplné znění vyhlášky 113/2005 Sb. se zapracovanými změnami najdete např. na webu Agronavigátor v souboru Zákon o potravinách a prováděcí vyhlášky.

Sbírka zákonů, 2011, č. 43