Bezpečnost potravin

Kuchyňské nádobí z polyamidu a melaminu

Vydáno: 6. 6. 2011
Autor:

Prohlášení o uvolňování primárních aromatických aminů a formaldehydu u nádobí z Číny a Hongkongu. Nařízení Komise (EU) č. 284/2011.

Systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF ) obdržel několik oznámení a výstrah ohledně materiálů, které přicházejí do styku s potravinami, dovážených do EU z Číny a Hongkongu, které do potravin nebo simulantů potravin uvolňují taková množství chemických látek, jež nejsou v souladu s právními předpisy EU.

Komise EU proto schválila nařízení č. 284/2011 ze dne 22. března 2011, které stanovuje zvláštní podmínky a podrobné postupy dovozu plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Čínské lidové republiky a čínské zvláštní administrativní oblasti Hongkong.  

Podle tohoto nařízení lze kuchyňské nádobí z polyamidu a melaminu pocházející nebo zasílané z Číny nebo Hongkongu dovážet do členských států EU pouze tehdy, pokud dovozce předloží příslušnému orgánu za každou zásilku řádně vyplněné prohlášení (viz příloha uvedeného nařízení), které potvrzuje, že zásilka splňuje požadavky ohledně uvolňování primárních aromatických aminů a formaldehydu stanovené v příloze V části A, respektive v příloze II části A směrnice 2002/72/ES

Harmonizace legislativy EU týkající se materiálů ve styku s potravinami.

Přehled dokumentů týkajících se materiálů ve styku s potravinami.

Zdroj: Evropská komise