Bezpečnost potravin

Aktuality DO


Foto: Shutterstock

Články v kategorii

7. 5. 2024

Státní veterinární správa (SVS) nařídila stáhnout z prodeje výrobek Opékací párek od výrobce Agroinvest Bobrová kvůli obsahu bakterie Listeria monocytogenes. Celá šarže masného produktu (80 kilogramů) se již prodala v prodejnách výrobce v Kraji Vysočina. Spotřebitelé, kteří mají výrobek doma, by jej neměli konzumovat a mohou jej vrátit v místě nákupu. Identifikace výrobku: Název: Opékací párek, masný výrobek tepelně opracovaný Výrobce: Agroinvest […]


2. 5. 2024

Státní veterinární správa (SVS) v souvislosti s vývojem nákazové situace znovu upravuje hranice uzavřených pásem vytýčených na Liberecku z důvodu výskytu afrického moru prasat (AMP) v tamní populaci divokých prasat. Do tzv. uzavřeného pásma II, tedy oblasti s výskytem nákazy, nově přibylo 15 katastrálních území o celkové výměře 9 800 ha. Naopak území uzavřeného pásma I se rozšířilo o 13 katastrálních území o […]


2. 5. 2024

Dne 29. 4. 2024 se konal ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu webinář Ministerstva zemědělství, Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Státní tiskárny cenin, s. p. určený pro zástupce výrobců, dovozců a distributorů tabákových výrobků. Během semináře byly poskytnuty informace týkajících se sledovatelnosti tabákových výrobků jiných než cigarety a tabák určený k ručnímu balení cigaret, pro které […]


26. 4. 2024

Předkládaná výroční zpráva navazuje formálním členěním na zprávy předchozí, takže usnadňuje srovnání v jednotlivých letech. Úvodní část zaujímají souhrnné výsledky dozorové činnosti, následují výsledky kontrol zaměřených na bezpečnost potravin a poctivé jednání provozovatelů a na výsledky kontrol tematicky zaměřených na určité komodity nebo na specifické požadavky. Stručně jsou uvedeny informace o dozoru podle jednotlivých forem […]


25. 4. 2024

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila v roce 2023 celkem 48 821 vstupů do provozoven potravinářských podniků, provozoven společného stravování, celních skladů a internetových obchodů. Z tohoto počtu inspektoři SZPI vykonali 30 906 kontrolních vstupů do provozoven maloobchodního prodeje, 13 550 vstupů do provozoven společného stravování, 13 058 vstupů ve výrobě potravin, 2 459 kontrol ve velkoskladech, 969 v prvovýrobě […]


22. 4. 2024

Tisková zpráva – Inspektorky Státní veterinární správy (SVS) z Jihomoravského kraje odhalily při kontrole restaurace v okrese Znojmo několik závažných porušení předpisů při skladování surovin živočišného původu. Jednalo se o skladování masa neznámého původu či s překročeným datem použitelnosti. Část surovin provozovatel skladoval v nevhodné teplotě nebo bez označení. V mrazírenském boxu v zázemí restaurace se vyskytovalo 11 kg masa neznámého původu, k němuž nebyl […]


19. 4. 2024

Informace odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání HSHMP Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) v období měsíce března 2024 v metropoli zkontrolovala celkem 208  provozoven stravovacích služeb (viz graf č. 1). Na kontrolách se podíleli odborní zaměstnanci odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBU). Za zjištěné nedostatky HSHMP uložila 33 finančních sankcí […]


17. 4. 2024

Zpráva z kontrolní činnosti odboru hygieny dětí a mladistvých HSHMP. HSHMP provedla v období prvního čtvrtletí 2024 v rámci výkonu státního zdravotního dozoru 342 kontrol se zaměřením na plnění hygienických požadavků ve školách a školských zařízeních. Z celkového počtu kontrol bylo zjištěno pochybení u 33 kontrol, což činí 9,6 %. Nejvyšší počet závad byl zaznamenán […]


17. 4. 2024

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v rámci pravidelných kontrol zjistila a neprodleně zakázala uvádět na trh nevyhovující potravinu FAZOLE ČERVENÁ TESCO, v balení 500 g, s datem minimální trvanlivosti do: 06.07.2025, země původu: Argentina. Širokospektrální analýza v akreditované laboratoři potvrdila v hodnoceném vzorku potraviny přítomnost herbicidu haloxyfop v množství 0,57 miligramů na kilogram (mg/kg). Příslušný právní předpis stanovuje maximální tolerovatelné […]


16. 4. 2024

Tisková zpráva — Dne 8. dubna 2024 proběhlo slavnostní zahájení výstavy Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) pod názvem „Invazní škůdci a choroby rostlin kolem nás.“ Výstava je putovní a návštěvníky seznamuje s nepůvodními druhy škodlivých organismů, kteří by bez monitoringu a rostlinolékařských kontrol dovozu mohly významně ohrozit původní druhy rostlin, narušit biodiverzitu nebo způsobit značné hospodářské škody. Výstava je […]


15. 4. 2024

Tisková zpráva Celní správy ČR, Celní úřad pro Ústecký kraj – Téměř půl tuny drůbežího masa a mořských plodů přepravovaných v nevhodných podmínkách objevili ústečtí celníci v dodávce při silniční kontrole.  Mobilní hlídka ústeckých celníků si v uplynulých dnech vytipovala na dálnici D8 u Lovosic ke kontrole malé nákladní vozidlo Mercedes Benz, českého dopravce. Při […]


11. 4. 2024

Informace SZPI – Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2429, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o obchodní normy pro odvětví ovoce a zeleniny, některé výrobky z ovoce a zeleniny a odvětví banánů, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1666/1999 a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 a prováděcí nařízení Komise […]


1 3 4 5 6 7 234