Bezpečnost potravin

Kontroly Potravinářské inspekce 2023: 49 tisíc kontrol, uloženy pokuty přes 128 milionů

Vydáno: 25. 4. 2024
Autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila v roce 2023 celkem 48 821 vstupů do provozoven potravinářských podniků, provozoven společného stravování, celních skladů a internetových obchodů.

Z tohoto počtu inspektoři SZPI vykonali 30 906 kontrolních vstupů do provozoven maloobchodního prodeje, 13 550 vstupů do provozoven společného stravování, 13 058 vstupů ve výrobě potravin, 2 459 kontrol ve velkoskladech, 969 v prvovýrobě a 2 832 v ostatních místech, např. při přepravě, v celních skladech apod.

V loňském roce SZPI kontrolou zjistila celkem 4 192 nevyhovujících šarží potravin a ostatních výrobků.

Z hlediska země původu inspekce v loňském roce zjistila nejvyšší míru pochybení u potravin dovážených z tzv. třetích zemí, naopak nejmenší podíl nevyhovujících vzorků kontroly potvrdily u potravin tuzemských výrobců, obdobně jako v minulých letech. U potravin ze třetích zemí nevyhovělo požadavkům národních nebo evropských předpisů 40,9 % hodnocených šarží. U potravin původem ze zemí EU nevyhovělo 24 % kontrolovaných šarží, tuzemské potraviny nevyhověly v 16 %.

V loňském roce Inspekce provedla v restauracích, bistrech, pivnicích, barech, cukrárnách a dalších typech provozoven společného stravování celkem 13 550 kontrol. SZPI zjistila porušení právních předpisů u 28 % všech kontrol v segmentu. Při kontrolách zaměřených specificky na dodržování hygienických předpisů nevyhověla třetina kontrolovaných provozoven. Stávající stav v provozovnách společného stravování nelze hodnotit jako uspokojivý a SZPI nadále bude segmentu věnovat zvýšenou pozornost.

V souvislosti s pokračujícím růstem online formy prodeje inspektoři SZPI provedli celkem 736 kontrol přímo zaměřených na internetový prodej potravin, a to v rostoucí míře se zaměřením i na kontrolu potravin nabízených či propagovaných na online sociálních sítích, internetových aukcích, bazarech apod. Nejčastěji kontrolovanou komoditu na internetu představovaly doplňky stravy. Celkem 48 % kontrol segmentu skončilo s nevyhovujícím výsledkem. Vůči SZPI aktuálně splnilo registrační povinnost téměř 6 300 provozovatelů nabízejících potraviny prostřednictvím internetového obchodu.

V roce 2023 bylo ukončeno 2 982 správních řízení za nedodržení potravinového práva ze strany provozovatelů, kterým SZPI pravomocně uložila pokuty v celkové výši 128 254 000 Kč, což je o cca 18,5 mil. Kč více než v předchozím roce. Suma uložených pokut je příjmem státního rozpočtu.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633 

Zdroj: SZPI