Bezpečnost potravin

Společně pro zdraví rostlin: Evropská kampaň #PlantHealth4Life na podporu zdraví rostlin Čechy učí, jak může být prospěšný každý z nás

Vydáno: 14. 5. 2024
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva — Ostrava 14. 5. 2024 – Rostliny hrají nezastupitelnou úlohu v rovnováze života na celé planetě. S jejich zdravím bezprostředně souvisí kvalita života každého z nás. Svoji odpovědnost za zdraví rostlin nesou nejen farmáři, ovlivnit ho mohou všichni občané. A právě zvýšení povědomí o tom, proč je důležité usilovat o zachování zdraví rostlin a jak konkrétně může každý přispět k jejich ochraně, se věnuje celoevropská osvětová kampaň #PlantHealth4Life. Již druhým rokem ji připravil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), Evropská komise (EK) a letos také 22 evropských zemí. V Česku kampaň probíhá pod záštitou Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ).

Jak zdraví rostlin ovlivňuje náš život?

Rostliny představují 80 % potravin, které konzumujeme, a jsou výhradním zdrojem výživy pro většinu hospodářských zvířat. Jsou nenahraditelnými „čističkami vzduchu“, který dýcháme. Dobrý zemědělský výnos zdravých porostů má dopad na dostupnost potravin i vývoj spotřebitelských cen. Silný tlak na rostliny a jejich zdravotní stav představují nejen změny klimatu, ale rovněž mezinárodní obchod a cestování, které jsou hlavní příčinou šíření chorob a škůdců.

Mezinárodní den zdraví rostlin | 12. května

Významu ochrany zdraví rostlin se věnuje květnový Mezinárodní den zdraví rostlin. Připomíná, proč je zdraví kulturních i planě rostoucích rostlin klíčové pro zajištění lidské výživy a zdravého životního prostředí. ÚKZÚZ jako národní organizace ochrany rostlin odpovídá za sledování výskytu škůdců a chorob rostlin a zároveň pořádá různé akce k osvětě laické i odborné veřejnosti. Pod heslem „Zdravé rostliny pro lepší život“ letos ÚKZÚZ zorganizoval v ostravském Národním zemědělském muzeu den pro školy a veřejnost. Na celkem 14 stanovištích se v úterý 14. května nejen studenti ostravských škol hravou formou dozvěděli spoustu zajímavých informací o zdraví rostlin.

Různé původce chorob nebo škůdce rostlin mohou lidé zcela nevědomky přivézt do Česka ze svých zahraničních cest, a to i přes opatření, která toto riziko eliminují, jako například rostlinolékařská osvědčení při dovozu ze zemí mimo Evropskou unii (třetí země) a rostlinolékařské pasy při přemísťování v rámci Evropské unie. Také bychom se vždy měli držet zásady, že si ze zahraničních cest nepřivážíme v přírodě sesbíraná semínka nebo části rostlin,“ podotýká Ing. Michal Hnízdil, ředitel Sekce osiv, sadby a zdraví rostlin ÚKZÚZ.

Rostlinolékařský portál

Rizika spojená se zdravím rostlin zveřejňuje ÚKZÚZ také na Rostlinolékařském portálu, kde veřejnost najde aktuální a ověřené informace o škůdcích a původcích chorob rostlin i o rostlinám prospěšných organismech nebo přípravcích na ochranu rostlin. „Provozujeme zde také poradnu, kam může veřejnost zasílat své dotazy k chorobám nebo škůdcům rostlin,“ doplňuje Michal Hnízdil.

Evropská kampaň #PlantHealth4Life

Povědomí o tom, proč je zdraví rostlin důležité, je mezi evropskými občany bohužel stále poměrně nízké. „Staráme-li se o zdraví rostlin, chráníme život. Zdravé rostliny ovlivňují nejen životní prostředí, ale také evropskou produkci potravin,“ zdůraznil Tobin Robinson, vedoucí oddělení rostlin úřadu EFSA.

V Česku se veřejnost dozví informace týkající se zdraví rostlin na veletrzích, výstavách nebo akcích pro školy.

Každý z nás může být prospěšný

Pro zachování zdraví rostlin je klíčové chování každého z nás. Pro veřejnost jsou připraveny webové stránky kampaně #PlantHealth4Life, kde jsou tipy, které se hodí každému, zejména pokud je:

  • zvídavý cestovatel, který rád poznává svět a přírodu,
  • zahradník, který sám pěstuje ovoce, zeleninu nebo okrasné rostliny,
  • rodič, který dbá na zdravou výživu svých dětí a na jejich budoucnost v biologicky pestrém prostředí.

Poznámky pro editory

ÚKZÚZ jako národní organizace ochrany rostlin v České republice provádí rostlinolékařské kontroly zásilek rostlin dovážených ze třetích zemí, odborné šetření před vývozy rostlin do třetích zemí, aktivně zjišťuje případnou přítomnost nových původců chorob a škůdců rostlin a monitoruje výskyt hospodářsky významných škodlivých organismů na území České republiky. Primárně cílí na invazní druhy. 

#PlantHealth4Life je víceletá mezinárodní kampaň vedená pod záštitou Evropské komise. Je založena na analýze vnímání zdraví rostlin a chování občanů. Letos se do kampaně zapojilo 21 členských států a jedna kandidátská země: Belgie, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Německo, Polsko, Portugalsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Černá Hora. Počet zemí se oproti předchozímu roku zdvojnásobil.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) je agenturou Evropské unie, která byla založena v roce 2002, aby sloužila jako nestranný zdroj vědeckého poradenství pro manažery rizik a informovala o rizicích spojených s potravinovým řetězcem. Spolupracuje se zúčastněnými stranami na podpoře soudržnosti vědeckého poradenství EU a poskytuje vědecký základ pro právní a správní předpisy na ochranu evropských spotřebitelů před riziky spojenými s potravinami – od zemědělce ke spotřebiteli.


Kontakty pro média

Petra Hrabčáková, ÚKZÚZ
+ 420 734 427 619
petra.hrabcakova@ukzuz.cz

Tereza GyurjánováEwing
+420 603 980 841
gyurjanova@ewing.cz


Přílohy

Zdroj: ÚKZÚZ