Bezpečnost potravin

Změna uzavřených pásem kvůli africkému moru prasat na Liberecku

Vydáno: 2. 5. 2024
Autor: SVS

Foto: Shutterstock

Státní veterinární správa (SVS) v souvislosti s vývojem nákazové situace znovu upravuje hranice uzavřených pásem vytýčených na Liberecku z důvodu výskytu afrického moru prasat (AMP) v tamní populaci divokých prasat. Do tzv. uzavřeného pásma II, tedy oblasti s výskytem nákazy, nově přibylo 15 katastrálních území o celkové výměře 9 800 ha. Naopak území uzavřeného pásma I se rozšířilo o 13 katastrálních území o rozloze přes 12 500 ha.

Změny jsou reakcí na případ divočáka uloveného 15. 4. 2024 v katastrálním území Oldřichov na Hranicích na Liberecku. Místo odlovu se nacházelo mimo tzv. uzavřené pásmo II, na území tzv. uzavřeného pásma I. Z tohoto důvodu muselo dojít k opětovnému redefinování obou oblastí. Změna uzavřených pásem včetně nových katastrů byla dnes oficiálně zveřejněna v Prováděcí nařízení – EU – 2024/1269 – EN – EUR-Lex (europa.eu).  

Uzavřené pásmo II, tedy oblast s výskytem afrického moru prasat u prasat divokých, zabírá na Liberecku po úpravě 655 km². Na tuto oblast navazující „nárazníkové pásmo“, tedy uzavřené pásmo I má po úpravě 1 325 km². V obou pásmech platí mimořádná veterinární opatření s cílem zamezit šíření nákazy v populaci divokých prasat a především jejímu zavlečení do chovů prasat domácích. Opatření v uzavřeném pásmu II jsou přísnější.

Od počátku letošního roku SVS zatím eviduje sedm případů AMP u prasat divokých (dvou uhynulých a pěti ulovených kusů). Celkem bylo v ČR od počátku nákazy v roce 2022 potvrzeno 64 případů AMP u nalezených uhynulých či ulovených prasat divokých. AMP se stále vyskytuje pouze u prasat divokých, v chovech domácích prasat nebyla v ČR tato nákaza dosud nikdy potvrzena. 

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

Mapa změn uzavřených pásem II a I

Mapa změn uzavřených pásem II a I

Zdroj: SVS