Bezpečnost potravin

Letos v březnu hygienici v Praze zkontrolovali 208 provozoven stravovacích služeb

Vydáno: 19. 4. 2024
Autor: HSHMP

Foto: HSHMP

Informace odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) v období měsíce března 2024 v metropoli zkontrolovala celkem 208  provozoven stravovacích služeb (viz graf č. 1)Na kontrolách se podíleli odborní zaměstnanci odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBU)Za zjištěné nedostatky HSHMP uložila 33 finančních sankcí v celkové výši 201 900,- Kč.  

Další faktografické údaje z březnových kontrol:

počet kontrol na podnět veřejnosti:14
nejčastější důvody stížností veřejnosti: nedostatečná provozní hygiena
 nevyhovující smyslové vlastnosti pokrmů
počet HSHMP nahlášených podnětů s podezřením na vznik zdravotních obtíží po konzumaci pokrmu v podniku stravovacích služeb:12
počet oprávněných podnětů na zdravotní obtíže:2

Lidé mající podezření, že jim zdravotní obtíže způsobila konzumace nějakého jídla v provozovně stravovacích služeb mohou své podněty pražské hygienické stanici hlásit prostřednictvím speciálního formuláře umístěného na internetových stránkách HSHMP.

Graf č. 1:

Zdroj: HSHMP; časové období: březen 2024

Mezi nejčastější závady zjišťované pražskými hygieniky v březnu v provozovnách poskytujících stravovací služby patřily následující (viz graf č. 2):

nedostatky v provozní hygieně;
nedostatky v ochraně potravin a pokrmů před kontaminací;
nedostatky ve stavebně technických požadavcích na potravinářské prostory;
nedostatky ve skladování potravin;
nedostatky v dodržování postupů na zásadách HACCP;
nedostatky v označování rozpracovaných pokrmů.

Graf č. 2:

Zdroj: HSHMP; časové období: březen 2024

Vybrané fotografie z konkrétních kontrol HSHMP za březen 2024 – zdroj fotografií: HSHMP

Foto č. 1 – špinavé stěny pokryté pavučinami v umývárně stolního nádobí

Foto č. 2 – špinavé chladící zařízení ve stánku s občerstvením

Foto č. 3 – špinavé chladící zařízení v restauraci

Foto č. 4 – nedostatečná provozní hygiena s plísní u odkapávače stolního nádobí

Foto č. 5 – nevhodné skladování hotového pokrmu v znečištěné nádobě, bez zakrytí a při nevhodné teplotě

Foto č. 6 – skladování nahnilých potravin v provozovně stravovacích služeb

Přehled HSHMP v březnu 2024 kontrolovaných provozoven

V Praze 18 . 4. 2024
Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání HSHMP

Zdroj: HSHMP