Bezpečnost potravin

Aktuality

Články v kategorii

16. 6. 2011

Výsledky testů s první potenciální vakcínou.


16. 6. 2011

Uvedeny na trh v USA v červnu 2011.


16. 6. 2011

Posezení s odborníkem nad kávou k aktuálním tématům týkajícím se kvality a bezpečnosti potravin. Praha, 21.6.2011 (od 18 hod.).


16. 6. 2011

Německý federální institut pro hodnocení rizik BfR po workshopu konaném v dubnu 2011 opakuje předcházející varování. Kvůli nedostatku podkladů nelze zatím bezpečnost nanočástic stříbra posoudit.


15. 6. 2011

Codex Alimentarius přerušil práci na definici a značení GMO.


15. 6. 2011

Odborná publikace vydaná Wiley-Blackwell ve spolupráci s IFT Press.


15. 6. 2011

Obsah časopisu Společnosti pro výživu s přílohou „Zpravodaj pro školní stravování“.


15. 6. 2011

Šetření CVUA-RRW prokázalo přítomnost agresivního typu baktérií EHEC O104 ve výhoncích pocházejících z dolnosaské biofarmy v Bienenbüttelu.


15. 6. 2011

Porovnávání úrovně migrace bisfenolu A z vnitřního ochranného laku plechovek určených pro balení různých druhů potravin.


15. 6. 2011

Uskuteční se v Ženevě (Švýcarsko) ve dnech 4.–9.7.2011.


14. 6. 2011

Tisková zpráva PK ČR ze dne 13.6.2011 k navrhované změně veterinárního zákona.


14. 6. 2011

Reorganizace SZÚ od 1.4.2011.


1 714 715 716 717 718 732