Bezpečnost potravin

Nebezpečné EHEC možná importovány ze severní Afriky

Vydáno: 1. 7. 2011
Autor: Ing. Dana Nehasilová

Podle dobrozdání expertů z EFSA a ECDC mohl být původce závažných střevních onemocnění v Německu zavlečen do země prostřednictvím kontaminované pískavice původem z Egypta.

Parma/Stockholm (lme) – Stopy možného zdroje nákazy EHEC O104:H4 v Německu a ve Francii vedou do Egypta. Jak informovali experti z Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) se sídlem v Parmě a z Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) se sídlem ve Stockholmu, mohl být původce onemocnění typu O104:H4 možná importován z Egypta prostřednictvím semen pískavice řecké seno (Trigonella foenumgraecum). Experti dali do souvislosti jednu šarži z roku 2009 s propuknutím závažných střevních onemocnění v oblasti Bordeaux. Jedna dodávka z roku 2010 by mohla mít vzájemnou vazbu s propuknutím řady onemocnění způsobených EHEC v Německu. Experti ale zdůraznili, že jejich analýzy ještě provází řada nejasností. Výrobky z klíčků jsou často prodávány jako směs z různých semen.
Experti z EFSA a ECDC doporučují, konzumovat klíčky zásadně pouze tepelně upravené.
Analýzy EFSA a ECDC korespondují s konstatováním, že se v případě původce EHEC jedná o tzv. EAEC, který je často odpovědný za propuknutí infekcí u lidí z Afriky a z dalších málo rozvinutých regionů naší planety.
EHEC-Erreger aus Nordafrika importiert
www.animal-health-online.de