Bezpečnost potravin

Pyrrolizidinové alkaloidy

Vydáno: 30. 6. 2011
Autor:

Přirozené toxiny rostlin. Speciální vydání časopisu Food Additives and Contaminants.

Pyrrolizidinové alkaloidy (PA) jsou přirozeně se vyskytující toxiny, které se nacházejí v řadě rostlinných druhů na celém světě. Kromě přímé konzumace z rostlin se PA získávají také z medu, mléka a vajec produkovaných živočichy, kteří dostávali krmivo obsahující PA. Konzumace PA může vést k cirhóze a nekróze živočišných orgánů, zejména jater, což může ovlivnit také játra u lidí.

PA dosud nezískaly takovou pozornost jako jiné přirozeně se vyskytující toxiny. Situace se však v posledních několika letech změnila. Některé rostlinné druhy, o kterých je známo, že s vysokou pravděpodobností obsahují PA, jsou explicitně uvedeny ve směrnici 2002/32/ES o nežádoucích látkách v živočišných krmivech.

Na žádost Evropské komise Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uveřejnil v roce 2007 stanovisko k PA v krmivech. Evropská komise požádala EFSA, aby provedl také posouzení rizika z přítomnosti PA v potravinách.

Speciální vydání časopisu Food Additives & Contaminants obsahuje příspěvky, které byly prezentovány na workshopu organizovaném JRC a DG Sanco v únoru 2010 k problematice PA (toxicita, výskyt, expozice lidí a zvířat, analytické techniky stanovení a kvantifikace, výzkum).

Zdroj: JRC–IRMM

Pyrrolizidinové alkaloidy v potravinách
Přírodní toxiny v medu
Pyrrolizidinové alkaloidy ve vyšších rostlinách: toxicita kostivalu