Bezpečnost potravin

Kontrola potravin a krmiv

Podkategorie


Foto: Shutterstock

Potraviny a krmiva uváděné do oběhu musí splňovat požadavky na  bezpečnost a zdravotní nezávadnost. Právní předpisy Společenství obsahují skupinu pravidel, která mají zajistit dosažení tohoto cíle.

Základní pravidla k právním předpisům týkajícím se potravin a krmiv jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin.

Kromě těchto základních pravidel existují specifičtější právní předpisy týkající se potravin a krmiv, které se vztahují na různé oblasti, např. výživu zvířat, hygienu krmiv a potravin, zoonózy, rezidua a kontaminující látky, označování potravin, potraviny nového typu, GMO a řadu dalších oblastí.

Právní předpisy Společenství týkající se potravin a krmiv jsou založeny na zásadě, že provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce v rámci podniků podléhajících jejich kontrole odpovídají za zajištění toho, aby potraviny a krmiva splňovaly požadavky právních předpisů týkajících se potravin a krmiv, které se vztahují na jejich činnost.

Členské státy musí zajistit uplatňování právních předpisů v praxi. Za tímto účelem se provádějí úřední kontroly.

Na úrovni Společenství existují harmonizovaná pravidla pro provádění takových kontrol. Jsou obsažena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.

Uvedené nařízení se nevztahuje na úřední kontroly sloužící k ověření toho, zda jsou dodržována pravidla týkající se společné organizace trhů se zemědělskými produkty.

Odborníci Komise provádějí v členských státech ve spolupráci s dozorovými orgány obecné a zvláštní audity, jejichž hlavním cílem je ověřit, zda jsou úřední kontroly prováděny v souladu s právními předpisy EU. Zprávy z těchto auditů uveřejňuje Evropská komise prostřednictvím Úřadu pro potraviny a veterinární záležitosti (FVO) – http://ec.europa.eu/food/fvo/.

Články v kategorii

14. 11. 2023

Tisková zpráva SVS – V posledních letech výrazně přibývá případů, kdy jsou zvířata poražena nutnou porážkou mimo jatka (v místě chovu). Zatímco v roce 2018 bylo takto poraženo v ČR lehce přes 1000 kusů zvířat, v dosavadním průběhu letošního roku již tento počet převýšil 6000 kusů. Tato skutečnost svědčí o zodpovědnějším přístupu chovatelů ke zvířatům, jež nemohou být bez utrpení […]


13. 11. 2023

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) ve své činností klade velký důraz na otázky krizové připravenosti v těch oblastech, kde jí platné právní předpisy vymezují příslušné pravomoci. Jde nejen o zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém […]


10. 11. 2023

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zveřejňuje výsledky kontrolní akce zaměřené na doplňky stravy určené pro kloubní výživu. Přehled všech nevyhovujících i vyhovujících vzorků je k dispozici na webu Potraviny na pranýři. V rámci kontroly inspektoři odebrali 12 vzorků doplňků stravy pro hodnocení v laboratoři. Celkem 6 vzorků nevyhovělo požadavkům právních předpisů, když laboratorní rozbor potvrdil nižší […]


10. 11. 2023

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečné výrobky: Jednorázové elektronické cigarety zn. ELF BAR BC5000 ULTRA, RECHARGEABLE/ DISPOSABLE POD, 50 mg/ml nicotine, o objemu 13 ml: název EAN šarže MFG EXP ICSMS CI DRAGON FRUIT BANANA […]


9. 11. 2023

Podzimní období je tradičně také obdobím intenzivního lovu zvěře. Na jídelních lístcích restaurací, na pultech obchodů i na stolech domácností se v podzimním období objevuje častěji než po zbytek roku zvěřina. Jedná se o potravinu živočišného původu, takže spadá do oblasti veterinárního dozoru. Je proto dobré si připomenout za jakých pravidel může být zvěřina uváděna na trh a jaká […]


7. 11. 2023

Tisková zpráva – Veterinární inspektoři z Ústeckého kraje při společné kontrole s celníky odhalili přepravu více než 350 kilogramů potravin živočišného původu v nevyhovujících teplotních podmínkách. Jednalo se o mořské plody, drůbež a ryby. Vzhledem k nepřiměřeným teplotám, nelze potraviny považovat za bezpečné, proto veterinární inspektoři rozhodli o jejich likvidaci. Vozidlo, které bylo kontrolováno na odpočívadle dálnice D8 poblíž Siřejovic na […]


3. 11. 2023

Tisková zpráva – Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje spotřebitele, že se na českém trhu prodával francouzský sýr Morbier, který by mohl obsahovat baktérie Escherichia coli produkující závadný shigatoxin. Na český trh směřovalo více než 100 kg tohoto výrobku. Prodával se zejména v některých menších prodejnách a také v obchodním řetězci Kaufland. SVS informace o přítomnosti zdravotně závadné […]


3. 11. 2023

Tisková zpráva – Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) při kontrole na farmářském trhu v Brně-Králově Poli odhalili několik pochybení u prodejce masných výrobků. Jednalo se o neznámý původ potravin, nedodržení teplot u části produktů a nesplnění povinnosti chránit potraviny před kontaminaci z vnějšího prostředí. Část produktů byla plesnivých a je zde i podezření na zneužívání chráněného označení potraviny. Kontrolovaný stánkař nabízel téměř dvě […]


2. 11. 2023

První výsledek spolupráce HSHMP a VŠCHT. Tisková zpráva – Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) se standardně věnuje státnímu zdravotnímu dozoru v provozovnách poskytujících stravovací služby. Navíc se zabývá také otázkami kvality produktů nabízených v těchto provozovnách a osvětou na poli průběžného vzdělávání spotřebitelské veřejnosti. Mimo jiné i za účelem ochrany zdraví spotřebitelů. Proto HSHMP v nedávné době […]


1. 11. 2023

Tisková zpráva – Na webových stránkách Státní veterinární správy (SVS), je nově k dispozici online formulář, určený pro provozovatele potravinářských podniků (PPP) pod veterinárním dozorem. Ti jej mohou využít v případech, kdy zjistí, či pojmou podezření, že uvedli na trh potravinu živočišného původu škodlivou pro lidské zdraví. Povinnost uvědomit SVS coby kompetentní autoritu o přítomnosti zdravotně závadné potraviny na trhu […]


1. 11. 2023

Od 1. listopadu 2023 dochází ke změně rozsahu pohotovostí Státní veterinární správy (SVS). Krizové linky jednotlivých krajských veterinárních správ (KVS) jsou nyní k dispozici ve všedních dnech od 8 do 22 hodin. O víkendech fungují nepřetržitě od sobotních 8 hodin do nedělních 22 hodin. V případě svátků jsou krizové linky k dispozici od 8 hodin do 22 hodin. V případě, že následují […]


31. 10. 2023

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) informuje o novém rozsahu a zaměření testování dřevin určených k dalšímu pěstování (oček, roubů, řízků, výpěstků), původem ze třetích zemí. Toto opatření je zavedeno od 1. listopadu 2023. Cílem je zvýšení pravděpodobnosti záchytu škodlivých organismů u dovážených bezpříznakových komodit. Úprava se týká testování zásilek dřevin určených k dalšímu pěstování (oček, […]


1 2 3 4 228