Bezpečnost potravin

Veterinární dozor se na jaře zaměřuje na začínající farmářské trhy

Vydáno: 3. 4. 2024
Autor: SVS

S příchodem jara v České republice tradičně startuje také sezóna farmářských trhů a Státní veterinární správa (SVS) proto směřuje své kontroly i do této oblasti. Farmářské trhy jsou zajisté přínosem pro spotřebitele i malovýrobce. Na druhou stranu však přinášejí také zvýšená rizika z hlediska hygieny potravin. I proto jsou každoročně pod důsledným dohledem úředních veterinárních lékařů. V loňském roce provedla SVS na trzích 397 kontrol (v roce 2022 jich bylo 401). Podíl kontrol se závadou meziročně klesl o tři procenta na 16 procent.

Alespoň jedno porušení předpisů zjistili veterinární inspektoři loni v 65 případech, o rok dříve jich bylo 76.  Výše pokut uložených v roce 2023 klesla na 316 000 Kč, v roce 2022 to bylo cca 500 000 Kč. Trhů, které nabízejí potraviny živočišného původu, a proto podléhají dozoru SVS, fungovalo loni v ČR zhruba 240.

Celkový počet závad zjištěných při kontrolách na trzích v loňském roce dosáhl 213, v předchozím roce jich bylo 219. Při jedné kontrole totiž může být zjištěno i několik závad najednou. Nejčastěji (ve 66 případech) inspektoři zjistili nedostatky v označování výrobků. Druhým nejčastějším problémem bylo porušení správné výrobní a hygienické praxe (50 x). Mezi tato pochybení spadá například nedostatečná ochrana produktů vůči vnější kontaminaci či nedodržení teplotního řetězce. Ve 48 případech se vyskytly problémy během manipulace s produkty a často byl nejasný původ nabízených produktů (tzv. sledovatelnost) (39 x).

„Jako pozitivní trend lze vnímat, že procento závad u loňských kontrol na trzích meziročně kleslo o tři procenta na 16 %. Nicméně důsledné kontroly pro zajištení nezávadných potravin živočišného původu budou pokračovat i nadále,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk SemerádJiž před několika lety v souvislosti s rostoucím trendem trhů nabízejících místní zemědělské a potravinářské produkty publikovala SVS, zejména pro prodejce, takzvané Desatero.

SVS připomíná, že prodejce má zákonnou povinnost zákazníka dostatečně informovat o prodávaném zboží. Při jakékoliv pochybnosti je dobré se prodejce doptat a pokud se nakupujícímu něco nezdá, zboží nekupovat. V případě vážných nesrovnalostí je možné se obrátit na příslušnou krajskou veterinární správu, která prošetří každý případ týkající se potravin živočišného původu.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

Zdroj: SVS