Bezpečnost potravin

Každoročně 7. dubna připomínáme Světový den zdraví

Vydáno: 4. 4. 2024
Autor: HSHMP

Téma MOJE ZDRAVÍ – MOJE PRÁVO vyhlásila Světová zdravotnická organizace pro rok 2024.

Letošní téma bylo vybráno tak, aby prosazovalo právo každého a všude na světě na přístup ke kvalitním zdravotnickým službám, ke vzdělání a informacím, stejně jako k nezávadné pitné vodě, čistému vzduchu, dobré výživě, kvalitnímu bydlení, důstojným pracovním a environmentálním podmínkám a svobodě před diskriminací.

Právo na rovný přístup ke zdravotnickým službám, bez ohledu na pohlaví, věku, místě bydliště, vzdělání, charakteru práce, právo na odpovídající kvalitu čerpaných zdravotnických služeb, ale i právo na stejně spravedlivé podmínky při hodnocení významu a kvality práce při poskytování zdravotních a sociálních služeb, na ocenění této práce.

Podle dat v roce 2021 nejméně 4,5 miliardy lidí – více než polovina světové populace – nebylo plně pokryto základními zdravotnickými službami. Celosvětovým cílem je snaha zajistit dostupnost péče, důstojné zacházení a ochranu lidských práv všech osob, včetně osob se zdravotním postižením, osob žijících v chudobě, migrantů, genderových menšin a dalších skupin osob žijících se znevýhodněním. Světový den zdraví stanovený na 7. dubna má sloužit jako připomínka a zdůraznění těchto cílů.

V souvislosti s tímto datem pořádají různá zdravotnická zařízení (nemocnice, polikliniky) i některé další organizace Dny zdraví pro veřejnost, při nichž nabízejí některé prohlídky či vyšetření pro zájemce z řad obyvatel. Informace o těchto akcích jsou dostupné na internetu, obvykle není třeba se objednávat, a vyšetření bývají obvykle zdarma.

Zdroj: HSHMP