Bezpečnost potravin

Živočišná výroba – Archiv

Podkategorie

Články v kategorii

20. 5. 2011

Zpráva FVO z auditu provedeného na Ukrajině. Prosinec 2010.


20. 5. 2011

Zpráva FVO z auditu provedeného ve Spojených arabských emirátech. Leden/únor 2011.


18. 5. 2011

Tisková zpráva MZe ze dne 17.5.2011.


5. 5. 2011

Po pěti letech došlo ve Švýcarsku k opětovnému výskytu BSE u krávy.


28. 4. 2011

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 28. 4. 2011.


20. 4. 2011

Po 12 letech se v Bulharsku v krátké době vyskytlo již pět případů slintavky a kulhavky.


19. 4. 2011

Seminář se bude konat 10. 5. 2011 v budově MZe.


18. 4. 2011

Zpráva Komise určená Evropskému parlamentu a Radě z 21. prosince 2010.


18. 4. 2011

Online přístup k nejdůležitějším předpisům.


8. 4. 2011

Registr schválených výrobců živočišných krmiv v zemích EU a některých dalších zemích.


8. 4. 2011

U žádného z analyzovaných vzorků nebyl překročen maximální povolený limit stanovený vyhláškou.


31. 3. 2011

Připomínkové řízení v rámci přípravy nové legislativy EU. Podněty lze podávat do 30.5.2011.


1 2 3 4 5 6 75