Bezpečnost potravin

Účinnost hygienických a fytosanitárních kontrol dovozu potravin, krmiv, zvířat a rostlin

Vydáno: 18. 4. 2011
Autor:

Zpráva Komise určená Evropskému parlamentu a Radě z 21. prosince 2010.

V prosinci 2008 Rada vyzvala Komisi, aby předložila Radě a Parlamentu do konce roku 2010 zprávu o účinnosti a provázanosti hygienických a fytosanitárních kontrol dovozu potravin, krmiv, zvířat a rostlin, případně společně s návrhy, s cílem dále uplatňovat řádně fungující rámec Společenství v oblasti dovozů.

Odpovědí na tuto výzvu je Report(COM(2010)785), která byla publikována 21.12.2010.

Evropská Komise publikuje další zprávy a směrnice týkající se dovozů do EU. Jsou k dispozici zde.

Zdroj: Evropská komise