Bezpečnost potravin

Mimořádné kontroly ÚKZÚZ v oblasti krmiv v souvislosti s průnikem dioxinů do potravinových produktů

Vydáno: 8. 4. 2011
Autor:

U žádného z analyzovaných vzorků nebyl překročen maximální povolený limit stanovený vyhláškou.

Kontrolou bezpečnosti krmiv se zabývá Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). V souvislosti s výskytem dioxinů v krmných směsích vyrobených v Německu provedl ÚKZÚZ mimořádné kontroly, které se zaměřovaly na:
– kontrolu výrobců (dodavatelů) krmných tuků,
– kontrolu významných chovatelských podniků v příhraniční oblasti zaměřenou na používání krmiv nebo surovin z dovozu ze SRN – kontroly byly postupně rozšířeny na celé území ČR,
– kontrolu dovozu tuků ze třetích zemí používaných k výrobě krmiv.
Celkem bylo provedeno 114 kontrol krmiv. Výsledky kontrol jsou uvedeny ve zprávě z 15.2.2011. (viz příloha).