Bezpečnost potravin

Medikovaná krmiva

Vydáno: 31. 3. 2011
Autor:

Připomínkové řízení v rámci přípravy nové legislativy EU. Podněty lze podávat do 30.5.2011.

Medikovaná krmiva obsahují premix veterinárních léčiv, která jsou na předpis veterinárního lékaře. Někdy jsou medikovaná krmiva pro farmáře nejúčinnější způsob aplikace léčiv dobytku.
Komise regulovala podmínky, za kterých lze veterinární léčiva přidávat do krmiv, prodej a použití medikovaných krmiv v EU a to ve směrnici 90/167/EHS. Tato směrnice bude revidována.
Zapracování uvedené směrnice do národních legislativ vedlo v EU k rozdílům u výrobců krmiv i u farmářů. Některá opatření této směrnice nejsou ve shodě s vývojem legislativy pro krmiva a veterinární přípravky.
Evropská komise, GŘ pro zdraví a spotřebitele nechalo vypracovat zprávu týkající se posouzení legislativního rámce EU v oblasti medikovaných krmiv (viz příloha).

GŘ pro zdraví a spotřebitele zahájilo dne 31.3.2011 k problematice medikovaných krmiv připomínkové řízení a to pod názvem: “Inteligentní regulace medikovaných krmiv – jak ochránit zdraví veřejnosti a zvířat při zvyšování konkurenceschopnosti sektoru dobytka v EU”.
Připomínkové řízení potrvá do 30.5.2011. Základní informace a dotazník jsou k dispozici zde.
Více informací je na stránkách Evropské komise.

Příloha: Evaluation of the EU legislative framework in the field of medicated feed (pdf, 1,5 MB, 188 stran)

Zdroj: Evropská komise

Medikovaná krmiva v české legislativě