Bezpečnost potravin

Export drůbežího masa a vajec z Ukrajiny do EU

Vydáno: 20. 5. 2011
Autor:

Zpráva FVO z auditu provedeného na Ukrajině. Prosinec 2010.

Úřad pro potraviny a veterinární záležitosti (FVO) Evropské komise provedl ve dnech 6.–10.12.2010 misi na Ukrajinu. Ukrajina požádala o začlenění na seznam třetích zemí stanovených v nařízení Komise (ES) č. 798/2008, ze kterých jsou povoleny importy drůbežího masa, vajec a vaječných produktů do EU a v rozhodnutí Komise 2007/777/ES.
Mise se proto zaměřila na:
– posouzení práce kompetentních autorit Ukrajiny pokud jde o implementaci národní legislativy pro prevenci a regulaci vysocepatogenní ptačí chřipky (HPAI) a newcastleské choroby (ND);
– hodnocení, zda jistoty poskytnuté kompetentními autoritami na Ukrajině jsou ve shodě nebo shodné s příslušnými požadavky EU na zdraví zvířat;
– hodnocení zavedených veterinárních certifikačních podmínek pro relevantní komodity, aby se ověřilo, že jsou ve shodě nebo alespoň ekvivalentní požadavkům EU.

Zpráva FVO došla celkově k závěru, že dostatečně posílený a dobře zajištěný (resourced) kompetentní orgán je schopný provádět účinné kontroly zdravotního stavu drůbeže na Ukrajině a do značné míry zajistit detekci a adekvátní management výskytu HPAI. Kromě toho lze vakcinační politiku proti ND považovat za ekvivalentní opatřením EU v této oblasti. Pokud jde o zdravotní stav zvířat, mohou proto kompetentní orgány obecně poskytnout garance požadované pro certifikaci drůbežího masa, vajec a výrobků z nich tak, aby mohly být exportovány do EU a to zejména proto, že tuto možnost využije jen omezený počet zcela integrovaných společností.

Zpráva FVO uvádí řadu doporučení pro kompetentní orgán Ukrajiny, která povedou k nápravě nedostatků a posílí zavedené kontrolní systémy. Zpráva FVO je v příloze.

Příloha: Final report of a mission carried out in Ukraine (pdf, 209 kB, 18 stran)