Bezpečnost potravin

Legislativa – Archiv

Podkategorie

Články v kategorii

15. 3. 2013

Komise CA odhlasovala limity reziduí stimulátoru růstu ve svalovině a ve vnitřnostech prasat a skotu.


24. 6. 2011

Připravuje se rozšíření pravomoci FDA zadržovat potenciálně závadné potraviny a doplňují se požadavky při dovozu potravin.


11. 10. 2010

Potravinářské výrobky uváděné na trh v některé z členských zemí EU v souladu s jejími předpisy mají být schváleny i pro švýcarský trh.


3. 9. 2010

Informace Evropské komise o hygienických, veterinárních a fytosanitárních požadavcích CU.


1. 9. 2010

V případě podniků s 50 000 a více nosnic začal předpis platit v červenci 2010, s 3 000 a více nosnic začne platit o dva roky později.


23. 7. 2010

Seznam nových norem GOST (účinnost od r. 2011) s technickými podmínkami pro mléko a mléčné výrobky a s metodami stanovení jakosti.


29. 6. 2010

Informace Evropské komise.


14. 5. 2010

Rozhodnutím 2010/229/ES Komise zamítla italské ustanovení o povinném označování původu mléka v tepelně ošetřeném mléce a mléčných výrobcích.


7. 5. 2010

Přehled požadavků Ruska na maximální limity reziduí v potravinách. Hlavní legislativní předpisy Ruské federace.