Bezpečnost potravin

Nový předpis FDA k zajištění nezávadnosti vajec v USA

Vydáno: 1. 9. 2010
Autor:

V případě podniků s 50 000 a více nosnic začal předpis platit v červenci 2010, s 3 000 a více nosnic začne platit o dva roky později.

V červenci 2010 vstoupil v USA v účinnost nový předpis proti rozvoji salmonel „Egg Safety: Prevention of Salmonella Enteritidis in Shell Eggs During Production, Storage, and Transportation“ (Docket No. FDA-2000-N-0190) vztahující se na producenty vajec, kteří chovají 50 000 a více nosnic. Týká se to producentů, z jejichž produkce je více než 80 % vajec ve skořápce dodáváno spotřebitelům (nikoli zpracováno a pasterováno apod.). Pro producenty, kteří chovají méně než 50 000 nosnic, ale nejméně 3 000, začne předpis platit od 9. července 2012.

Vyžadují se především preventivní opatření a používání chladírenských teplot během skladování a přepravy vajec. Podle vyjádření FDA se opatřením má snížit roční výskyt onemocnění vyvolaných Salmonella enteritidis o 79 000 a počet úmrtí o 30.

Mezi preventivní opatření patří následující zásady:

                      nakupujte kuřata a mladé slepice jen od dodavatelů se zajištěným monitoringem salmonel,

                      zajistěte ochranu před hlodavci a škodlivým hmyzem, a proveďte biologická opatření k zabránění šíření bakterií z farmy prostřednictvím osob a zařízení,

                      provádějte testy na Salmonella enteritidis ve zpracovatelských drůbežářských podnicích. Pokud je bakterie zjištěna, musí být testován reprezentativní vzorek po dobu 8 týdnů (čtyři testy v dvoutýdenních intervalech). Pokud je některý z těchto testů pozitivní, musí být provedena opatření k zničení bakterií nebo vejce využita k nepotravinářským účelům,

                      čistěte a desinfikujte drůbežárnu, kde byl pozitivní test na SE,

                      zajistěte chlazení vajec na 45 stupňů F během skladování a přepravy, které nesmějí trvat déle než 36 h po snůšce.

Pro zajištění souladu s předpisem musí mít producenti vajec zpracovaný plán prevence a vedený záznam o jeho plnění. Producenti, jichž se předpis týká, musí být registrováni u FDA.


EU Food Law, 2010, č. 446, s. 23


Předcházející informace:

Opatření ke zvyšování bezpečnosti vajec v USA