Bezpečnost potravin

CAC schválila MLR pro raktopamin

Vydáno: 15. 3. 2013
Autor: sukova1

Komise CA odhlasovala limity reziduí stimulátoru růstu ve svalovině a ve vnitřnostech prasat a skotu.

S cílem uvolnit obchodování s masem zemí, kde je povolen do krmiv přídavek stimulátoru růstu – látky racropamin, schválila Komise Codex Alimentarius limit reziduí (MLR) max. 10 µg/kg svaloviny prasat nebo hovězího dobytka, max. 40 µg/kg jater a max. 90 µg/kg ledvin (viz ftp://ftp.fao.org/codex/weblinks/MRL2_e_2012.pdf).

Názory na používání raktopaminu, který podporuje růst libové svaloviny, jsou rozdílné. Schvalování následovalo po vědeckém zkoumání, když Společný výbor expertů pro potravinářská aditiva uznal, že rezidua raktopaminu nemají negativní vliv na lidské zdraví.Pro schválení limitu hlasovalo 69 členů, 67 bylo proti a 7 se zdrželo hlasování.

Fleischwirtschaft Int., 27, 2012, č. 5, s. 55

Související informace:
Raktopamin zatím v CAC neprošel
Brazílie ještě nemůže dovážet vepřové maso do EU