Bezpečnost potravin

EU-Rusko: Legislativní požadavky Celní unie Rusko–Bělorusko–Kazachstán

Vydáno: 3. 9. 2010
Autor:

Informace Evropské komise o hygienických, veterinárních a fytosanitárních požadavcích CU.

Evropská komise – GŘ pro zdraví a spotřebitele (DG Sanco) zpřístupňuje přehled legislativních předpisů Celní unie Rusko–Bělorusko–Kazachstán. Tento přehled zahrnuje legislativní předpisy týkající se:
– sanitárních požadavků CU,
– veterinárních požadavků CU,
– fytosanitárních požadavků CU,
– důležité odkazy a dokumenty.

Dne 17.8.2010 byla řada požadavků CU Rusko–Bělorusko–Kazachstán novelizována.