Bezpečnost potravin

Dvě nová pravidla pro zvýšení bezpečnosti potravin v USA

Vydáno: 24. 6. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Připravuje se rozšíření pravomoci FDA zadržovat potenciálně závadné potraviny a doplňují se požadavky při dovozu potravin.

Americký Úřad pro potraviny a léčiva FDA vydal dvě nová pravidla v souvislosti s implementací zákona Food Safety Modernisation Act (FSMA). První se týká povinnosti zadržení a stažení z trhu, druhé požaduje od společností importujících do USA, aby ohlásili, pokud některá jiná země odmítla vstup jejich produktu na své území. Počítá se s účinností od července 2011.
Oprávnění zadržovat potraviny posílí schopnost úřadu zabránit uvedení do prodeje potenciálně nebezpečných potravin. Možnost zadržení se bude týkat případů, kdy je FDAd přesvědčen, že byly vyrobeny v nehygienických nebo nebezpečných podmínkách. Dosud měl FDA tuto možnost jen, pokud měl spolehlivě ověřeno, že produkt je kontaminovaný nebo nesprávně označený, takže znamená vážné ohrožení zdraví lidí nebo zvířat. Nově tedy nebude přesně specifikováno, kdy k zadržení dodávky může dojít, bude to posuzováno případ od případu.
V případě importu bude požadováno širší spektrum informací, aby FDA mohl posoudit zdravotní rizika. Bude zaveden systém předběžného ohlášení před vlastní dodávkou, a to podle zákona o veřejném zdraví a bioterorismu (Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Responnse Act 2002).
Kromě těchto dvou pravidel budou během r. 2011 a začátkem r. 2012 doplněna další prováděcí pravidla související se zákonem  FSMA.
Food Bussiness News, 7, 2011, č. 6, s. 25