Bezpečnost potravin

Aktuality KM EFSA

Články v kategorii

12. 4. 2024

Evropská komise v rámci své strategie Farm to Fork pracuje na revizi právních předpisů EU o dobrých životních podmínkách zvířat s cílem aktualizovat je v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a v konečném důsledku zvýšit úroveň dobrých životních podmínek zvířat. V této souvislosti Evropská komise požádala úřad EFSA, aby do roku 2026 vypracoval dvě vědecká […]


5. 4. 2024

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) otevírá další kolo ročních stáží. Přihlásit se do výběrového řízení je možné do 29. dubna 2024. Program stáží EFSA vám nabízí jedinečnou příležitost připojit se k týmu odborníků z celého světa, kteří společně pracují v mezinárodním a multikulturním prostředí na projektech v oblasti vědy, bezpečných potravin a udržitelnosti, jež […]


4. 4. 2024

Turecká asociace pro bezpečnost potravin pořádá „8. mezinárodní kongres o bezpečnosti potravin“, který se bude konat 9. – 10. května 2024 v Istanbulu ve spolupráci s Mezinárodní asociací pro ochranu potravin a za podpory 28 profesních organizací. Program kongresu bude zahrnovat ústní a posterové prezentace na širokou škálu témat pokrývajících problematiku bezpečnosti potravin ve všech […]


4. 4. 2024

Norský vědecký výbor pro potraviny a životní prostředí (VKM) vyzývá k účasti na semináři Collaboration to Harmonise the Assessment of Next Generation Evidence (CHANGE), který se bude konat 18. – 20. června 2024 v norském Oslu. Cílem workshopu je s ohledem na zkušenosti o struktuře a kultuře regulační vědy přiblížit datum efektivního využívání metod nového přístupu […]


20. 3. 2024

Evropská komise vyzývá k předkládání důkazů pro hodnocení činnosti EFSA (2017-2024). Cílem je shromáždit důkazy, smysluplné informace a odborné názory od zúčastněných stran a širší veřejnosti na podporu hloubkového hodnocení úřadu EFSA v souladu se standardními hodnotícími kritérii Komise. Konkrétně by mělo být posouzeno:– výkonnost úřadu EFSA při plnění jeho cílů, mandátu, úkolů, postupů a […]


11. 3. 2024

Srdečně zveme všechny kolegy, akademické pracovníky, vědecké pracovníky, studenty a inženýry, aby se této mezinárodní konference zúčastnili se svými vědeckými a odbornými články, na kterých v minulosti pracovali, a představili své výsledky širší akademické obci a společnosti obecně. Od prvního vědeckého setkání, které se konalo v organizaci Technické fakulty v Banja Luce, uplynulo téměř 40 […]


7. 3. 2024

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) předložil zprávu za rok 2022 o výsledcích sledování reziduí veterinárních léčivých přípravků a jiných látek v živých zvířatech a živočišných produktech. Zpráva se zabývá různými skupinami látek, včetně hormonů, antibakteriálních látek, kontaminantů životního prostředí, zakázaných látek a dalších veterinárních léčiv. Výroční zpráva úřadu EFSA za rok 2022 zahrnuje údaje […]


1. 3. 2024

Německý spolkový institut pro hodnocení rizik (Bundesinstitut für Risikobewertung – BfR) pořádá ve dnech 27.-29. května 2024 v Berlíně v sídle BfR mezinárodní konferenci na téma „Význam globálních komoditních řetězců pro hodnocení rizik“. Na konferenci se sejdou národní a mezinárodní odborníci z oblasti krmivových a potravinových řetězců, digitalizace a ochrany zdraví spotřebitelů, aby si vyměnili […]


29. 2. 2024

Rezistence bakterií rodu Salmonella a Campylobacter, které se běžně vyskytují u lidí i zvířat, je pozorována velmi často, konstatuje dnes zveřejněná zpráva, kterou vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) ve spolupráci s Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Avšak výskyt kombinované rezistence vůči kriticky důležitým antimikrobiálním látkám v humánní medicíně, s výjimkou některých […]


29. 2. 2024

V dňoch 15. – 17. mája 2024 sa na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách v hoteli Patria uskutoční, pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, medzinárodná vedecká konferencia Hygiena Alimentorum XLIV s tematickým zameraním „Zdravotná bezpečnosť mäsa a mäsových výrobkov – aktuálne problémy a trendy produkcie a predaja“. Konferenciu spoluorganizuje národný Kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA). Zameranie konferencie […]


22. 2. 2024

Oddělení EFSA pro metodiku a vědeckou podporu (MESE) zahájilo dne 19. února 2024 veřejnou konzultaci k návrhu aktualizovaných pokynů Vědeckého výboru EFSA pro hodnocení rizik a přínosů potravin (RBA) z roku 2010.   Přestože zachovávají postupný přístup RBA, poskytují vodítka další metody pro komplexní hodnocení, jako je například více chemických nebezpečí a všechny relevantní účinky na zdraví, […]


22. 2. 2024

Úřad EFSA aktualizoval své pokyny pro hodnocení rizik a přínosů potravin z roku 2010. Aktualizace reaguje na vývoj v oblasti metodik a regulatorní potřeby. Dne 19. února 2024 EFSA zahájil veřejnou konzultaci k návrhu aktualizovaných pokynů. V této souvislosti úřad EFSA pořádá informační zasedání, na kterém bude dokument s pokyny představen zástupcům členských států, kontaktním místům […]


1 2 3 64