Bezpečnost potravin

Mnoho ryb z farmových chovů je bez parazitů, údaje však nejsou postačující

Vydáno: 7. 5. 2024
Autor: KM EFSA

Foto: pixabay

Řada nejčastěji chovaných a konzumovaných ryb v EU/ESVO nevykazuje žádné známky výskytu parazitů představujících pro člověka riziko nákazy. U některých druhů z farmových chovů však byli parazité zjištěni, je proto třeba získat více údajů o jejich rozšíření.

To jsou hlavní závěry nedávno zveřejněného vědeckého stanoviska úřadu EFSA, které rovněž hodnotí nové metody detekce a likvidace parazitů ryb.

Dostupné vědecké údaje z oblasti EU/EFTA, i když omezené, naznačují, že mnoho druhů chovaných ryb určených pro trh není zoonotickými parazity infikováno. Patří mezi ně losos obecný, pstruh duhový, pražma královská, kambala velká, smuha královská, platýs obecný, kapr obecný a sumec velký. 

Parazité, jako Anisakis a další, však byli nalezeni u okouna mořského, tuňáka obecného, tresky obecné a/nebo lína obecného z klecových systémů chovu na otevřeném moři nebo z chovů v průtočných rybnících.  

Ryby chované v uzavřených recirkulačních akvakulturních systémech s filtry pro přívod vody a krmené tepelně upraveným krmivem jsou s velmi vysokou pravděpodobností bez zoonotických parazitů. 

Odborníci úřadu EFSA dospěli k závěru, že k odhadu prevalence specifických parazitů ve vybraných druzích ryb, systémech chovu ryb a produkčních oblastech v regionu EU/ESVO je zapotřebí více údajů, které by poskytly komplexní obraz různých kombinací hlavních druhů chovaných ryb a příslušných parazitů.

Metody detekce a likvidace parazitů

Odborníci posuzovali nové metody detekce zoonotických parazitů v produktech rybolovu. Patří mezi ně UV skenování, optické, molekulární a „omics“ metody. 

Byly hodnoceny také metody inaktivace těchto parazitů. Nejúčinnějšími způsoby zůstává likvidace mrazem a vysokými teplotami.

Probíhající výzkum je zaměřen také na účinnost různých zpracovatelských technik, jako například vysokotlaké zpracování, pulzní elektrické pole, sušení na vzduchu, solení na sucho nebo použití přírodních produktů. 

Další kroky

Cílem odborníků úřadu EFSA je do konce roku zjistit, zda některé volně žijící druhy ryb z konkrétních rybolovných oblastí představují v důsledku přítomnosti zoonotických parazitů riziko pro veřejné zdraví.


Odkaz na vědecké poznatky:


Zdroj: EFSA