Bezpečnost potravin

Aktuality KM EFSA

Články v kategorii

24. 11. 2023

Vědecký výbor Belgické agentury pro bezpečnost potravin (AFSCA) připravuje hybridní sympozium na téma bezpečnosti a dostatku potravin rostlinného původu a vlivů, které tyto aspekty ohrožují. Cílem je zabývat se velkými výzvami, které mají dopad na rostliny a rostlinné produkty, jako jsou změna klimatu, nové politické iniciativy (Green Deal), globalizace a cena rostlinných produktů, které spotřebováváme. […]


24. 11. 2023

Panel EFSA pro geneticky modifikované organismy (GMO Panel) v současné době hodnotí bezpečnost (toxicitu a alergenicitu) nově exprimovaných proteinů podle specifických požadavků stanovených před více než deseti lety, které byly formulovány především pro hodnocení několika málo nově exprimovaných proteinů v daném GMO. Vývoj v metodikách hodnocení bezpečnosti bílkovin zkušenosti získané v uplynulých deseti letech se musí […]


22. 11. 2023

Nová platforma TKPlate pro modelování a předpovídání toxicity chemických látek a toho, co se s nimi děje v těle člověka a zvířat, představuje důležitý milník na cestě k budoucnosti s minimem nebo žádnými testy na zvířatech v oblasti bezpečnosti potravin. Historicky se posuzování bezpečnosti chemických látek v potravinách a krmivech (stejně jako u léčiv, spotřebních výrobků, průmyslových […]


21. 11. 2023

Kouřová aromata slouží jako alternativa k tradičnímu uzení, které se dlouhodobě používá ke konzervaci některých potravin, jako jsou ryby, maso a mléčné výrobky. Proces uzení také mění jejich chuť. Kouřová aromata nemají stejnou konzervační funkci, ale po přidání do potravin jim dodávají kouřovou chuť. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) posoudil bezpečnost osmi [1] kouřových […]


15. 11. 2023

Každý rok provádí EFSA část své vědecké práce ve spolupráci s externími stranami. Tato práce je zajišťována externě prostřednictvím výzev k podávání grantů nebo nabídkových řízení. Strategie EFSA 2027 předpokládá posílení úlohy partnerství s příslušnými organizacemi v členských státech, Norsku a na Islandu, zejména pokud jde o:  Tuto strategickou ambici posiluje nedávná změna zřizovacího nařízení […]


14. 11. 2023

Úřad EFSA a jeho sesterské agentury poskytující vědecké poradenství v oblasti životního prostředí, veřejného zdraví a bezpečnosti potravin zveřejnily Společné prohlášení, v němž vyjadřují svůj společný závazek podporovat program „One Health“ („Jedno zdraví“) v Evropě. Prohlášení bylo podepsáno u příležitosti konference „Jedno zdraví – Jedno zdraví pro všechny, všichni pro jedno zdraví„, která se konala […]


8. 11. 2023

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) aktuálně hledá vhodné kandidáty na následující pracovní pozice: Technical Architect EFSA/F/4/2023/06  The European Food Safety Authority (EFSA), based in Parma, Italy is looking for a Technical Architect (Contract Agent, Function Group IV)  Please send us your application by no later than 21 November 2023 at 23:59 (local time), following the instructions in the ANNEX.  The purpose of this […]


6. 11. 2023

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uspořádal v roce 2023 již třetí ročník osvětové kampaně #EUChooseSafeFood. V letošním roce se do kampaně zapojilo 16 zemí: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Severní Makedonie, a také Česká republika. Cílem kampaně #EUChooseSafeFood je pomoci občanům v evropských zemích uvažovat kriticky při […]


31. 10. 2023

Dne 26. října 2023 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) spolu s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) společné hodnocení hlášených případů onemocnění způsobených bakterií Salmonella Enteritidis původem z kuřecího masa a výrobků z něj (Joint EFSA-ECDC Rapid Outbreak Assessment “Three clusters of Salmonella Enteritidis ST11 infections linked to chicken meat and chicken meat products”). […]


26. 10. 2023

EFSA společně s Překladatelským střediskem pro orgány Evropské unie (Cdt), Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) a Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) zahájily iniciativu „Společné síly EU pro umělou inteligenci“. Cílem této iniciativy je společně zkoumat a využívat výhody umělé inteligence (AI), sdílet odborné znalosti a podporovat synergie. Série EU AI Talk je […]


18. 10. 2023

U příležitosti 16. Globálního fóra pro potraviny a zemědělství (Global Forum for Food and Agriculture 2024: Food Systems for Our Future: Joining Forces for a Zero Hunger World – GFFA), jež se bude konat v rámci mezinárodního veletrhu Grüne Woche v Berlíně ve dnech 17.-20. ledna 2024 se uskuteční pátý ročník akce 2024 GFFA Science Slam. […]


17. 10. 2023

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) publikoval vědecké stanovisko „Očkování drůbeže proti vysoce patogenní influenze ptáků – dostupné vakcíny a strategie očkování“, které vypracoval na žádost Evropské komise. V Evropské unii (EU) se v posledních letech vyskytla epidemie vysoce patogenní influenzy ptáků (HPAI) u volně žijících a domácích ptáků. Přenosem HPAI jsou obzvláště ohroženy oblasti […]


1 2 3 61