Bezpečnost potravin

Aktuality DO


Foto: Shutterstock

Články v kategorii

25. 9. 2023

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v rámci průběžných kontrol potravin z dovozu zjistila pět nevyhovujících šarží zelených čajů původem z Vietnamu o celkové hmotnosti 130 kg. Důvodem je nadlimitní přítomnost až šesti pesticidních látek v jednotlivých vzorcích. Jedná se o následující výrobky: Čaj pravý, zelený označený „Hoa Nhai Jasmine Green Tea, zn. Tan Cuong Hoang Binh“, balení 100 […]


22. 9. 2023

Tisková zpráva – Již řadu let inspektoři Státní veterinární správy (SVS) provádějí také dozor nad hygienou a skladováním surovin živočišného původu v provozovnách veřejného stravování. V prvním pololetí letošního roku provedli v restauracích či jídelnách více než 1300 kontrol. Nějakou závadu zjistili ve 113 případech, tedy zhruba u každé dvanácté kontroly. Výše uložených pokut v prvních šesti měsících roku […]


22. 9. 2023

Tisková zpráva — Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zveřejňuje možnost aplikace přípravků na ochranu rostlin při řešení pokračujících vzestupných výskytů hraboše polního na území České republiky. Pro ošetření porostů je možné od 22. září na dobu omezenou využít zvýšené dávky rodenticidů na hektar při aplikaci do nor.  Vývoj počasí na podzim nadále přispívá k navyšování […]


21. 9. 2023

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: zapékací mísa OVEN DISH,  AC ABSOLU CHIC, 19 cm x 30 cm údaje na dolepené etiketě: POKRM V TROUBĚ, Lot n° PO0089538, 151287ACT/3008735, EAN: 3560231570958 Země původu dle značení/ výrobce: Čína/ JJA, 4 rue de […]


20. 9. 2023

Krajská veterinární správa pro Kraj Vysočina (KVS) vydala 18. 9. 2023 mimořádná veterinární opatření (MVO) k zabránění šíření račího moru v říčce Bystřici v okrese Žďár nad Sázavou. Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu v Praze prokázalo původce nákazy ve vzorcích uhynulých raků. KVS ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, ORP Bystřice nad Pernštejnem a Moravským rybářským svazem vymezila ochranné pásmo. Tvoří […]


15. 9. 2023

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) varuje spotřebitele před nebezpečnou potravinou, CHLAZENÝ KUŘECÍ PRSNÍ ŘÍZEK, šarže: 23313202, chov a porážka: Ukrajina, veterinární identifikační označení: SK10094 ES, zpracováno na: Slovensko, Výrobce: WE Trade s.r.o., Hlavná 1088, 925 03 Horné Saliby, Slovensko. Inspektoři SZPI vzorek odebrali v provozovně Penny Market s.r.o., Rooseveltova 520/100, 779 00 Olomouc. Laboratorní rozbor […]


15. 9. 2023

Inspektoři Státní veterinární správy z hlavního města odhalili při kontrole prodejce v Holešovické tržnici klamání spotřebitele ze strany jednoho z prodejců. Dotyčný na stánku nabízel k prodeji čerstvé drůbeží maso označené jako „farmářská drůbež“. Na svých webových stránkách zároveň prezentoval ve skutečnosti neexistující „vlastní chov“, z něhož mělo nabízené drůbeží maso pocházet. Z dokladů, které při kontrole předložil však vyplynulo, že […]


14. 9. 2023

Státní veterinární správa (SVS) v reakci na vývoj nákazové situace afrického moru prasat (AMP) v oblastech s výskytem této nákazy na Frýdlantsku a Mimoňsku (tzv. uzavřená pásma II) zvyšuje zástřelné u prasat divokých ze současných 1000 Kč na 2000  Kč za kus. Naopak nálezné se v této oblasti sníží ze současných 3000 Kč na 2000  Kč za nalezené uhynulé tělo divočáka. Změnu Metodiky kontroly a nařízené […]


8. 9. 2023

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) na svém webu přehledně uvádí informace pro provozovatele potravinářských podniků v oblasti společného stravování, související právní předpisy a doporučení pro správnou praxi. Společné stravování Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) vykonává dozor u provozovatelů potravinářských podniků v oblasti společného stravování od 1. ledna 2015. Kompetence pro kontrolu dodržování povinností PPP jsou definovány […]


8. 9. 2023

Výsledky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) potvrdily další nárůst hraboše polního v letních měsících. Populace neklesly ani po sklizni hlavních plodin a následné kultivaci polí. Z červencového celorepublikového průměru 542 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha) hodnoty stouply na 603 AVN/ha, což představuje 3násobek aktuálního prahu škodlivosti. Vysoce ohrožené jsou okresy v krajích Jihomoravský, Olomoucký […]


7. 9. 2023

Průběžné výsledky kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) v letošní sezóně potvrdily, že velká část provozovatelů nedodržuje předepsané postupy pro výrobu kopečkových a točených zmrzlin a ledů do nápojů. Velmi vysoký podíl odebraných vzorků nesplnil požadavky právních předpisů zejména v oblasti limitů pro přítomnost bakterií a takové potraviny představují riziko pro zdraví spotřebitele. V období do […]


7. 9. 2023

Tisková zpráva – Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje spotřebitele, že se na český trh dostalo 3 600 kg zmrazených tygřích krevet původem z Vietnamu s klamavým označením. U výrobku se odlišovala deklarovaná a skutečná hmotnost, stejně tak skutečnosti neodpovídal na obalu uvedený obsah masa. Zákazníci, kteří mají výrobek doma, což se dá vzhledem k datu trvanlivosti předpokládat, jej mohou vrátit […]


1 2 3 220