Bezpečnost potravin

Aktuality DO


Foto: Shutterstock

Články v kategorii

5. 12. 2023

Státní veterinární správa (SVS), tak jako každý rok, upozorňuje stánkové prodejce vánočních kaprů, že je třeba nahlásit minimálně sedm dní před zahájením prodeje, kdy a kde budou ryby prodávat. Nahlášená místa prodeje budou zveřejněna na webu SVS. Při následných kontrolách stánků s vánočními kapry se SVS zaměřuje na hygienu prodeje a také na dobré životní podmínky prodávaných […]


29. 11. 2023

Tisková zpráva Celní správy ČR – Tisíc kilogramů mraženého kachního masa přepravovaného v nevyhovujících teplotních podmínkách odhalili v uplynulých dnech ústečtí celníci při silniční kontrole na Litoměřicku. Ve čtvrtek kolem 13. hodiny si hlídka celníků na Dálnici D8 u exitu na Doksany vytipovala ke kontrole červenou dodávku značky Mercedes Benz s českou registrační značkou, kterou […]


27. 11. 2023

Aktuality SVS k nákazové situaci    22. 11. 2023 Státní veterinární správa ke dnešnímu dni eviduje celkem 56 pozitivních případů afrického moru prasat v populaci prasat divokých, z toho je 55 případů na Frýdlantsku (45 nalezených uhynulých a 10 ulovených. AMP byl taky potvrzen u jednoho divočáka uloveného na Českolipsku.  16. 11. 2023 Laboratorní vyšetření potvrdilo africký […]


22. 11. 2023

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) v říjnu letošního roku, v rámci výkonu státního zdravotního dozoru, zkontrolovala 268 provozoven poskytujících stravovací služby. To je o 82 víc než ve stejném období roku přechozího. Pražští hygienici i v říjnu v některých provozovnách identifikovali pochybení proti zásadám správné hygienické praxe, za která byli nuceni vyměřit […]


22. 11. 2023

Tisková zpráva – Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že v podzimních měsících každoročně výrazně roste riziko šíření ptačí chřipky. Růst rizika souvisí s migrací volně žijících stěhovavých ptáků, kteří představují rizikový zdroj ptačí chřipky pro chovy drůbeže a v zajetí chovaných ptáků. Během listopadu se nejvíce nových ohnisek ptačí chřipky objevilo v Maďarsku, a to 20. Jedno ohnisko v chovu ptáků chovaných […]


21. 11. 2023

V probíhajícím týdnu si zainteresované organizace z oblasti humánní a veterinární medicíny po celém světě, včetně Státní veterinární správy (SVS), připomínají Světový týden antimikrobiální osvěty vyhlašovaný Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Jeho cílem je upozornit na důležitost zodpovědného používání antibiotik. Pokud jde o veterinární oblast, je jistě pozitivní zprávou, že se spotřeba antibiotik v tuzemských chovech hospodářských zvířat dlouhodobě snižuje a je nižší, než činí […]


16. 11. 2023

Státní veterinární správa (SVS) spouští další fázi informační kampaně proti šíření afrického moru prasat (AMP) cílenou především na myslivce, chovatele ale i na ostatní veřejnost. SVS v jejím rámci připravila informační brožuru pro myslivce, informační plakát a také samolepky pro myslivce a chovatele. Hlavním úkolem kampaně je zvýšit informovanost cílových subjektů o africkém moru prasat a snížit tím riziko šíření nákazy […]


14. 11. 2023

Tisková zpráva SVS – V posledních letech výrazně přibývá případů, kdy jsou zvířata poražena nutnou porážkou mimo jatka (v místě chovu). Zatímco v roce 2018 bylo takto poraženo v ČR lehce přes 1000 kusů zvířat, v dosavadním průběhu letošního roku již tento počet převýšil 6000 kusů. Tato skutečnost svědčí o zodpovědnějším přístupu chovatelů ke zvířatům, jež nemohou být bez utrpení […]


13. 11. 2023

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) ve své činností klade velký důraz na otázky krizové připravenosti v těch oblastech, kde jí platné právní předpisy vymezují příslušné pravomoci. Jde nejen o zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém […]


10. 11. 2023

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zveřejňuje výsledky kontrolní akce zaměřené na doplňky stravy určené pro kloubní výživu. Přehled všech nevyhovujících i vyhovujících vzorků je k dispozici na webu Potraviny na pranýři. V rámci kontroly inspektoři odebrali 12 vzorků doplňků stravy pro hodnocení v laboratoři. Celkem 6 vzorků nevyhovělo požadavkům právních předpisů, když laboratorní rozbor potvrdil nižší […]


10. 11. 2023

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečné výrobky: Jednorázové elektronické cigarety zn. ELF BAR BC5000 ULTRA, RECHARGEABLE/ DISPOSABLE POD, 50 mg/ml nicotine, o objemu 13 ml: název EAN šarže MFG EXP ICSMS CI DRAGON FRUIT BANANA […]


9. 11. 2023

Podzimní období je tradičně také obdobím intenzivního lovu zvěře. Na jídelních lístcích restaurací, na pultech obchodů i na stolech domácností se v podzimním období objevuje častěji než po zbytek roku zvěřina. Jedná se o potravinu živočišného původu, takže spadá do oblasti veterinárního dozoru. Je proto dobré si připomenout za jakých pravidel může být zvěřina uváděna na trh a jaká […]


1 2 3 224