Bezpečnost potravin

Zemědělský a potravinářský výzkum

Články v kategorii

27. 1. 2012

Podle studie University of Chicago snížila vysoká konzumace zelené listové zeleniny riziko onemocnění o 40 %, konzumace brukvovité zeleniny o 30 %.


23. 11. 2011

Úřad EFSA dne 4. 11. 2011 zveřejnil svůj návrh na zaměření výzkumu v období 2012-2016. K připomínkování jsou vyzvány všechny zainteresované strany.


27. 10. 2011

Materiál je souhrnem výsledků studií zaměřených na účinky oddenku zázvoru při prevenci různých chorob a potíží, včetně rakoviny.


14. 10. 2011

Byla porovnávána pevnost tavených sýrů vyrobených s 1 % karagenanu s tradičními tavenými sýry s přídavkem 2,5 % fosforečnanových solí v závislosti na  prozrálosti základní suroviny. V obou případech se pevnost snižovala s rostoucím stupněm zralosti přírodního sýra.


5. 10. 2011

Metaanalýza poskytla silné důkazy o souvislosti mezi konzumací alkoholu a rizikem výskytu nádoru tlustého střeva.


29. 9. 2011

Projekt Colorspore (2008-2011) zkoumá bakterie rodu Bacillus z hlediska jejich bezpečnosti a  jako potenciální zdroj pro průmyslovou bioprodukci spor bohatých na karotenoidy odolné vůči kyselému prostředí žaludku.


26. 7. 2011

Pracovní dokument. Přehled témat pro rok 2012, která bude Evropská komise finančně podporovat.


22. 7. 2011

Projekt “Potraviny pro mě” se zaměřuje na výživu uzpůsobenou potřebám jednotlivců.


13. 6. 2011

Strategický akční plán americké výzkumné organizace ARS pro bezpečnost potravin na roky 2011 – 2015 zdůrazňuje šest hlavních oblastí výzkumu.


9. 6. 2011

Prezentace z konference, která se uskutečnila 13.5.2011 v Praze.


20. 4. 2011

Dva výzkumné projekty řešené v ČR: Nanosemed a Nanimel.


1. 4. 2011

Projekt zaměřený na chemické látky, nově na endokrinní disruptory v potravinovém řetězci.


1 2 3 19