Bezpečnost potravin

Znalostní bioekonomika – strategie pro Evropu

Vydáno: 9. 6. 2011
Autor:

Prezentace z konference, která se uskutečnila 13.5.2011 v Praze.

Technologické centum ve spolupráci s MZe uspořádalo dne 13. května 2011 konferenci pod názvem Znalostní bioekonomika – strategie pro Evropu. Program konference. Níže jsou uvedeny prezentace, které na konferenci zazněly:

P. Vallete (Evropská komise, DG RI): Bio-based economy: sustainability through innovation
Naďa Koníčková (TC AV ČR): ČR v evropské výzkumné spolupráci ve znalostní bio-ekonomice
Jana Hajšlová (VŠCHT): Přínosy zapojení do evropských projektů z pohledu vysokoškolského pracoviště
Ivo Pavlík (VÚVEL): Mezinárodní spolupráce: zkušenosti a budoucí výzvy ve veterinární medicíně
Marek Špinka (VÚŽV): Využití výsledků evropských projektů v ČR a zkušenosti z mezinárodní spolupráce
Tomáš Doucha (ÚZEI): Bioenergetika jako součást zemědělství

Zdroj: TC AV ČR