Bezpečnost potravin

Cíle Státního výzkumného programu bezpečnosti potravin v USA

Vydáno: 13. 6. 2011
Autor: Ing. Šárka Vondrášková

Strategický akční plán americké výzkumné organizace ARS pro bezpečnost potravin na roky 2011 - 2015 zdůrazňuje šest hlavních oblastí výzkumu.

    Státní výzkumný program o bezpečnosti potravin (# 108) americké organizace ARS (Agricultural Research Service – Agentura pro zemědělský výzkum) hledá způsoby, jak potlačovat nebo eliminovat potenciálně škodlivé kontaminanty potravin na každém stupni  produkce potravin a kontinuitě zpracování. Kontaminanty potravin zahrnují jak introdukované tak přirozeně se vyskytující se patogenní bakterie, viry a parazity; toxiny a nebiologické chemické kontaminanty; mykotoxiny a rostlinné toxiny.

     Cílem tohoto programu bezpečnosti potravin je poskytovat vědecká řešení problémů, vedoucí ke zlepšené technologii pro pěstitele a výrobce a zajišťovat vědecké informace pro rozvoj předpisů nebo metodických pokynů regulačními agenturami tak, aby konzumenti měli spolehlivou, dostupnou a bezpečnou dodávku potravin.

     Souhrnná vize programu je podporovat veřejné zdraví. Protože bezpečnost potravin a ochrana potravin jsou globální problémy, výzkumný program ARS zahrnuje jak státní tak internacionální spolupráci prostřednictvím formálního a neformálního partnerství.

     Strategický akční plán ARS pro bezpečnost potravin na roky 2011 – 2015 zdůrazňuje následujících šest hlavních vzájemně souvisejících oblastí výzkumu:

·        Populační studie, které identifikují a charakterizují pohyb, strukturu a dynamiku populací v celé kontinuitě bezpečnosti potravin.

·        Systémová biologie, která zahrnuje jedinečný integrovaný přístup k pochopení základních genetických složek patogenů a jejich expresi a přímo vztahuje tyto informace k biologii mikroorganismů.

·        Rozvoj technologií pro detekci a charakterizování kontaminantů vstupujících do potravin prostřednictvím nezpracovaných materiálů nebo během zpracování, s cílem vyhnout se nebo zabránit požadavku zpracovatelských intervencí nebo odvolání.

·        Rozvoj technologií pro redukci a kontrolu patogenů pocházejících z potravin nebo jiných zoonotických organismů a chemických kontaminantů.

·        Prediktivní mikrobiologie, která popisuje chování mikroorganismů v prostředí potravin, integrální součást hodnocení mikrobiálního rizika používaná k podpoře opatření pro bezpečnost potravin.

·        Rozvoj technologií a vědeckých údajů pro regulaci a kontrolu veterinárních léčiv, reziduí, těžkých kovů, persistentních organických polutantů a biologických toxinů pocházejících z bakterií, hub a rostlin.

Více informací o státním programu # 108 lze nalézt na www.nps.ars.usda.gov.

Agricultural Research, vol. 59, 2011, č. 4, s. 8

http://www.nzpk.cz/objednavka-reprograficke-sluzby/