Bezpečnost potravin

Konzumace alkoholu a riziko kolorektálního karcinomu

Vydáno: 5. 10. 2011
Autor: Ing. Dana Nehasilová

Metaanalýza poskytla silné důkazy o souvislosti mezi konzumací alkoholu a rizikem výskytu nádoru tlustého střeva.

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) vydala závěr, že konzumace alkoholu je spojena s rizikem vzniku rakoviny tlustého střeva. Nicméně, některé otázky zůstávají i nadále nedořešeny, včetně  souvislosti míry konzumace a zdravotního rizika (nízké riziko: ≤1 alkoholický nápoj/den; mírné riziko: 2–3 drinky/den), vztahu mezi velikostí dávky alkoholu a odezvou, závislosti na pohlaví, stavu tlustého střeva a zeměpisném regionu.

Vědci provedli metaanalýzu 27 kohortových a 34 případových studií publikovaných před květnem roku 2010. Souhrnné relativní riziko (RR) bylo odhadnuto pomocí modelu náhodných vlivů. Pro modelování vzájemného vztahu mezi dávkou alkoholu a zdravotním rizikem byl využit meta regresní model náhodných vlivů a model frakčních polynomů.

RR mírné (2–3 drinky/den) resp. silné konzumace (≥ 4 drinky/den) bylo 1,21 (1,13 až 1,28), resp. 1,52 (1,27 – 1,81). RR u umírněných konzumentů bylo ve srovnání s abstinenty nebo příležitostnými konzumenty výraznější u mužů 1,24 (1,13 – 1,37) než u žen – 1,08 (1,03 – 1,13). U silných pijáků byla závislost výraznější v asijských studiích (RR = 1,81; 1,33 – 2,46). Odhad relativního rizika podle výše dávky zkonzumovaného alkoholu: 1,07; 1,38 a 1,82 v případě denní konzumace alkoholu v množství 10, 50 a 100 g.

Alcohol drinking and colorectal cancer risk: an overall and dose–response meta-analysis of published studies

Ann Oncol, 22, 2011, č. 9, s. 1958-1972