Bezpečnost potravin

Programy podporující zdraví

Články v kategorii

11. 9. 2013

Od 9. 9. 2013 je možné se registrovat do internetového kurzu zdravého životního stylu.


3. 5. 2013

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP zahájila informační kampaň zaměřenou na snížení nadměrné konzumace nasycených mastných kyselin.


22. 2. 2013

Nařízení 30/2013/EU mění nařízení 288/2009/ES, v souvislosti s přistoupením Chorvatska k EU.


26. 9. 2012

Dne 24. 9. 2012 odstartoval již 6. ročník internetového kurzu.


3. 5. 2012

Výukové programy určené mladším žákům prvního stupně ZŠ jsou zaměřené na zdravé a bezpečné stravování.


3. 4. 2012

PhDr. Iva Málková se již více než 30 let věnuje problematice obezity. V r.1990 založila sdružení STOB (STop OBezitě), kde aplikuje metodu kognitivně-behaviorální


28. 3. 2012

Národní síť Zdravých měst ČR – asociace sdružující města, obce a regiony, které realizují mezinárodní Projekt Zdravé město (PZM) – Zdravá města, obce a regiony systematicky podporují kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, ptají se svých obyvatel na jejich názory.


14. 3. 2012

Do programu School for Health je zapojeno 43 zemí. Garantem v ČR je SZU, který spolupracuje s Národní sítí zdravých měst ČR.


1 6 7 8