Bezpečnost potravin

Výukové programy „Jíme zdravě a s chutí“

Vydáno: 3. 5. 2012
Autor: Sdružení TEREZA

Výukové programy určené mladším žákům prvního stupně ZŠ jsou zaměřené na zdravé a bezpečné stravování.

Každoročně již po pět let probíhají v klubovnách Sdružení TEREZA v Haštalské ulici výukové programy „Jíme zdravě a s chutízaměřené na zdravé a bezpečné stravování. Jsou určeny mladším žákům prvního stupně základních škol. Prvňáci, druháci a třeťáci hravou formou objevují, jaké potraviny a v jakém množství jejich tělo potřebuje, aby dobře rostlo a bylo
zdravé. Seznamují se s „hodnými“ i „zlými“ druhy bakterií. Učí se s potravinami bezpečně zacházet a společně odhalují, na co si mají dát pozor v obchodech při jejich nakupování.

Sdružení TEREZA se zabývá zejména vzděláváním žáků a učitelů v oblasti environmentální výchovy. Jednotlivé třídy nebo celé školy se zapojují do dlouhodobých mezinárodních programů, jakými je například Ekoškola (zaměřená na ekologický provoz škol), Globe (orientovaný na badatelské vyučování a výzkumné dovednosti) nebo Les ve škole. Aktivity v rámci těchto programů úzce souvisejí se zájmem o životní prostředí a hledáním způsobů, jak jeho stav zlepšovat. Směřujeme různými cestami ke stejnému cíli, a tím jsou zdraví lidé ve zdravém životním prostředí.